Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Ergonomikas audita izstrādes pilnveide biroja darbiniekiem
Nosaukums angļu valodā Improvement of ergonomic audit development for office employees
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jeļena Pundure
Recenzents Jānis Ķipsna, profesors, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba autors: Sintija Jermolajeva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec.,ass.profesore Jeļena Pundure Bakalaura darba tēma: “Ergonomikas audita izstrādes pilnveide biroja darbiniekiem” Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 62 lappusēm (bez pielikumiem). Bakalaura darbs satur 8 tabulas un 19 attēlus un 3 pielikumus. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 25 informācijas avoti. Galvenie bakalaura darbā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Bakalaura darba pētījuma mērķis ir ergonomikas audita veikšana biroja nozares uzņēmumā, pēc kura izvirzīt priekšlikumus ergonomikas situācijas uzlabošanai. Teorētiskajā daļā tika izpētīts ergonomikas jēdziens un būtība, biroja darbinieku funkcionālie pienākumi, biroja darba definēšanas pamatprincipi un ergonomisks audits vispārībā. Analītiskajā daļā tika izpētīts un analizēts konkrēts pētamais uzņēmums “X”, tā darbības raksturs, darba aizsardzības politika. Tika identificēti ergonomiskie riski veicot ergonomikas auditu. Praktiskā daļā tika veikta uzņēmuma “X” darbinieku anketēšana ergonomikas jautājumos par to darba vietām, darba organizāciju, veselības stāvokli un citiem parametriem, kuri palīdzēja analizēt ergonomikas situāciju konkrētajā uznēmumā. Tika apkopoti ergonomikas audita un anketas rezultāti un izvirzīti priekšlikumi un pasākumi darba vides uzlabošanai no ergonomikas skatupunkta. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Ergonomika, riski, birojs, darbinieki, darba vide, darba apstākļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Ergonomics, risks, bureau, workers, work environment, work circumstances
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2022 12:27:16