Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Safety Engineering
Title in original language Ergonomikas audita izstrādes pilnveide biroja darbiniekiem
Title in English Improvement of ergonomic audit development for office employees
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Jeļena Pundure
Reviewer Jānis Ķipsna, profesors, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba autors: Sintija Jermolajeva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec.,ass.profesore Jeļena Pundure Bakalaura darba tēma: “Ergonomikas audita izstrādes pilnveide biroja darbiniekiem” Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 62 lappusēm (bez pielikumiem). Bakalaura darbs satur 8 tabulas un 19 attēlus un 3 pielikumus. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 25 informācijas avoti. Galvenie bakalaura darbā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Bakalaura darba pētījuma mērķis ir ergonomikas audita veikšana biroja nozares uzņēmumā, pēc kura izvirzīt priekšlikumus ergonomikas situācijas uzlabošanai. Teorētiskajā daļā tika izpētīts ergonomikas jēdziens un būtība, biroja darbinieku funkcionālie pienākumi, biroja darba definēšanas pamatprincipi un ergonomisks audits vispārībā. Analītiskajā daļā tika izpētīts un analizēts konkrēts pētamais uzņēmums “X”, tā darbības raksturs, darba aizsardzības politika. Tika identificēti ergonomiskie riski veicot ergonomikas auditu. Praktiskā daļā tika veikta uzņēmuma “X” darbinieku anketēšana ergonomikas jautājumos par to darba vietām, darba organizāciju, veselības stāvokli un citiem parametriem, kuri palīdzēja analizēt ergonomikas situāciju konkrētajā uznēmumā. Tika apkopoti ergonomikas audita un anketas rezultāti un izvirzīti priekšlikumi un pasākumi darba vides uzlabošanai no ergonomikas skatupunkta. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords Ergonomika, riski, birojs, darbinieki, darba vide, darba apstākļi
Keywords in English Ergonomics, risks, bureau, workers, work environment, work circumstances
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 31.05.2022 12:27:16