Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Stratēģiskie virzieni iedzīvotāju skaita saglabāšanai Latvijas pašvaldībās
Nosaukums angļu valodā Strategic directions for population maintaining in Latvian municipalities
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Sarmīte Barvika
Recenzents Tatjana Survilo
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes profesionālā maģistra studiju programmas “Pilsētu un reģionu inženierekonomika” studenta Kristaps Kovaļevska maģistra darbā “Stratēģiskie virzieni iedzīvotāju skaita saglabāšanai Latvijas pašvaldībās” tiek pētītas iedzīvotāju skaita izmaiņu tendences Latvijas attīstības centru pašvaldībās, analizēti iedzīvotāju skaita saglabāšanu veicinoši kritēriji un rādītāji un izstrādāti izdarītajiem secinājumiem atbilstoši priekšlikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus Latvijas pašvaldībām piemērotiem un veiksmīgiem stratēģiskajiem virzieniem iedzīvotāju skaita saglabāšanai. Maģistra darbs sastāv no četrām nodaļām un secinājumiem. Pirmajā nodaļā sagatavots apkopojums par iedzīvotāju skaita izmaiņu tendencēm pasaules, Eiropas un Latvijas mērogā, kā arī apdzīvojuma mijiedarbību ar reģionālo attīstību. Otrajā nodaļā analizēti ārvalstu piemēri un pieejas iedzīvotāju skaita saglabāšanā, veikta līdzšinējo iedzīvotāju skaita saglabāšanas virzienu analīze Latvijā, kā arī padziļināti analizēti iedzīvotāju skaita saglabāšanu veicinošie kritēriji un rādītāji astoņās attīstības centru pašvaldībās. Trešajā nodaļā sniegts autora viedoklis par iepriekšējās nodaļās iegūtajiem secinājumiem, kas papildināts ar atziņām no darba ietvaros veiktajām intervijām, kā arī autora priekšlikumi Latvijai piemērotākajiem iedzīvotāju skaita saglabāšanas virzieniem. Ceturtajā nodaļā aprakstīti praktiskie piemēri par Ventspils pilsētas attīstības plānošanas dokumentu analīzi un attīstības centru izvērtēšanu, pamatojoties uz autora izstrādātiem priekšlikumiem. Darba noslēgumā sniegti secinājumi un priekšlikumi, balstoties uz veikto analīzi un izpēti, kā arī praktiski iegūto informāciju un atziņām.
Atslēgas vārdi Depopulācija, Sarukšana, Reģionālā attīstība, Pašvaldības, Pilsētas, Sociālekonomiskie rādītāji, Attīstības plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Depopulation, Shrinkage, Regional development, Municipalities, Cities, Socioeconomic indicators, Development planning
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2022 12:03:51