Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Stratēģiskie virzieni iedzīvotāju skaita saglabāšanai Latvijas pašvaldībās
Title in English Strategic directions for population maintaining in Latvian municipalities
Department
Scientific advisor Sarmīte Barvika
Reviewer Tatjana Survilo
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes profesionālā maģistra studiju programmas “Pilsētu un reģionu inženierekonomika” studenta Kristaps Kovaļevska maģistra darbā “Stratēģiskie virzieni iedzīvotāju skaita saglabāšanai Latvijas pašvaldībās” tiek pētītas iedzīvotāju skaita izmaiņu tendences Latvijas attīstības centru pašvaldībās, analizēti iedzīvotāju skaita saglabāšanu veicinoši kritēriji un rādītāji un izstrādāti izdarītajiem secinājumiem atbilstoši priekšlikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus Latvijas pašvaldībām piemērotiem un veiksmīgiem stratēģiskajiem virzieniem iedzīvotāju skaita saglabāšanai. Maģistra darbs sastāv no četrām nodaļām un secinājumiem. Pirmajā nodaļā sagatavots apkopojums par iedzīvotāju skaita izmaiņu tendencēm pasaules, Eiropas un Latvijas mērogā, kā arī apdzīvojuma mijiedarbību ar reģionālo attīstību. Otrajā nodaļā analizēti ārvalstu piemēri un pieejas iedzīvotāju skaita saglabāšanā, veikta līdzšinējo iedzīvotāju skaita saglabāšanas virzienu analīze Latvijā, kā arī padziļināti analizēti iedzīvotāju skaita saglabāšanu veicinošie kritēriji un rādītāji astoņās attīstības centru pašvaldībās. Trešajā nodaļā sniegts autora viedoklis par iepriekšējās nodaļās iegūtajiem secinājumiem, kas papildināts ar atziņām no darba ietvaros veiktajām intervijām, kā arī autora priekšlikumi Latvijai piemērotākajiem iedzīvotāju skaita saglabāšanas virzieniem. Ceturtajā nodaļā aprakstīti praktiskie piemēri par Ventspils pilsētas attīstības plānošanas dokumentu analīzi un attīstības centru izvērtēšanu, pamatojoties uz autora izstrādātiem priekšlikumiem. Darba noslēgumā sniegti secinājumi un priekšlikumi, balstoties uz veikto analīzi un izpēti, kā arī praktiski iegūto informāciju un atziņām.
Keywords Depopulācija, Sarukšana, Reģionālā attīstība, Pašvaldības, Pilsētas, Sociālekonomiskie rādītāji, Attīstības plānošana
Keywords in English Depopulation, Shrinkage, Regional development, Municipalities, Cities, Socioeconomic indicators, Development planning
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 31.05.2022 12:03:51