Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Spējās izstrādes komandu brieduma novērtēšanas metodikas izstrāde attālinātā darba režīmam
Nosaukums angļu valodā Development of Agile Team Maturity Assessment Methodology for Remote Work Mode
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Lauma Jokste
Recenzents Viktorija Klimko
Anotācija Sākoties COVID-19 pandēmijai, attālinātais darba režīms lielākajā daļā uzņēmumu kļuva par obligātu prasību. Slimības izplatībai mazinoties, cilvēki sāk atgriezties savās darba vietās, taču pārsvarā darbs turpina un paredzams, ka turpinās notikt attālinātā vai daļēji attālinātā režīmā. Ņemot vērā, ka tas attiecas arī uz spējās izstrādes komandām, tiek nolemts izveidot spējās izstrādes brieduma novērtēšanas matricu, kas ļautu novērtēt attālinātā darba režīma radītos aspektus. Veicot zinātniskās literatūras izpēti, tiek iegūta pamatinformācija par spējo izstrādi, briedumu un tā novērtēšanu. Iepazīstoties ar spējās izstrādes komandu darbību attālinātajā darba režīmā, tiek definēti aspekti, kas ietekmē šo komandu darbu. Pamatojoties uz iegūto informāciju tiek izveidota brieduma matrica, kas kopā ar aptaujas anketu tiek nosūtīta 10 nozares speciālistiem. Līdz ar to tiek saņemts, gan komandu, gan pašas matricas novērtējums, ieteikumi un komentāri, kas kalpo kā pamats matricas pilnveidojumu izveidē. Galvenais uzlabojums ir aspektu svari, kas balstīti uz respondentu sniegtajām atbildēm par aspektu nozīmīgumu, rezultātā iegūstot, praksē pielietojamu un pilnvērtīgu spējās izstrādes brieduma matricu, specifiski pielāgotu attālinātajam darba režīmam. Darba apjoms - 55. lpp., 6 tabulas, 12 attēli un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Spējā izstrāde, Agile, attālinātais darba režīms, brieduma matrica attālinātajam darba režīmam, brieduma novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Agile, remote work, Agile maturity matrix for remote work, agility assessment
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2022 09:59:22