Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Spējās izstrādes komandu brieduma novērtēšanas metodikas izstrāde attālinātā darba režīmam
Title in English Development of Agile Team Maturity Assessment Methodology for Remote Work Mode
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Lauma Jokste
Reviewer Viktorija Klimko
Abstract Sākoties COVID-19 pandēmijai, attālinātais darba režīms lielākajā daļā uzņēmumu kļuva par obligātu prasību. Slimības izplatībai mazinoties, cilvēki sāk atgriezties savās darba vietās, taču pārsvarā darbs turpina un paredzams, ka turpinās notikt attālinātā vai daļēji attālinātā režīmā. Ņemot vērā, ka tas attiecas arī uz spējās izstrādes komandām, tiek nolemts izveidot spējās izstrādes brieduma novērtēšanas matricu, kas ļautu novērtēt attālinātā darba režīma radītos aspektus. Veicot zinātniskās literatūras izpēti, tiek iegūta pamatinformācija par spējo izstrādi, briedumu un tā novērtēšanu. Iepazīstoties ar spējās izstrādes komandu darbību attālinātajā darba režīmā, tiek definēti aspekti, kas ietekmē šo komandu darbu. Pamatojoties uz iegūto informāciju tiek izveidota brieduma matrica, kas kopā ar aptaujas anketu tiek nosūtīta 10 nozares speciālistiem. Līdz ar to tiek saņemts, gan komandu, gan pašas matricas novērtējums, ieteikumi un komentāri, kas kalpo kā pamats matricas pilnveidojumu izveidē. Galvenais uzlabojums ir aspektu svari, kas balstīti uz respondentu sniegtajām atbildēm par aspektu nozīmīgumu, rezultātā iegūstot, praksē pielietojamu un pilnvērtīgu spējās izstrādes brieduma matricu, specifiski pielāgotu attālinātajam darba režīmam. Darba apjoms - 55. lpp., 6 tabulas, 12 attēli un 2 pielikumi.
Keywords Spējā izstrāde, Agile, attālinātais darba režīms, brieduma matrica attālinātajam darba režīmam, brieduma novērtēšana
Keywords in English Agile, remote work, Agile maturity matrix for remote work, agility assessment
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 31.05.2022 09:59:22