Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums "Bioloģisko atkritumu ilgtspējīga apsaimniekošana un valorizācija aprites ekonomikas stratēģijas ietvarā"
Nosaukums angļu valodā "Sustainable management and valorisation of biowaste in the framework of the circular economy strategy"
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents Armands Auziņš
Anotācija Maģistra darba mērķis ir novērtēt mājsaimniecības bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanas progresu Latvijā un piedāvāt risinājumus tās turpmākai attīstīšanai virzībā uz aprites ekonomiku. Darbā veikta analīze par Latvijas normatīvā ietvara un līdz šim veikto pasākumu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai sekmību virzībā uz Eiropas Savienības izvirzītā mērķa – ieviest bioloģisko atkritumu dalītu savākšanu līdz 2023. gada beigām – sasniegšanu. Darbā izstrādāts aprēķina modelis radītā mājsaimniecības bioloģisko atkritumu daudzuma noteikšanai un prognozēšanai Latvijas pašvaldībās un veikts novērtējums par Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionos esošo un plānoto bioloģisko atkritumu pārstrādes jaudu atbilstību radītajam bioloģisko atkritumu apjomam. Darbā piedāvāts alternatīvs risinājums ilgtspējīgas bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai Latvijā, ņemot vērā pašvaldību infrastruktūras, socioekonomisko un vides kontekstu. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, metodoloģiskā un Empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 114 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 8 tabulas, 12 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 58 avoti latviešu un 86 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Aprites ekonomika; Atkritumu valorizācija; Bioloģiskie atkritumi; Ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošana; Pārtikas atkritumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Biowaste; Circular economy; Food waste; Sustainable waste management; Waste valorisation
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2022 23:14:07