Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language "Bioloģisko atkritumu ilgtspējīga apsaimniekošana un valorizācija aprites ekonomikas stratēģijas ietvarā"
Title in English "Sustainable management and valorisation of biowaste in the framework of the circular economy strategy"
Department
Scientific advisor Tatjana Tambovceva
Reviewer Armands Auziņš
Abstract Maģistra darba mērķis ir novērtēt mājsaimniecības bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanas progresu Latvijā un piedāvāt risinājumus tās turpmākai attīstīšanai virzībā uz aprites ekonomiku. Darbā veikta analīze par Latvijas normatīvā ietvara un līdz šim veikto pasākumu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai sekmību virzībā uz Eiropas Savienības izvirzītā mērķa – ieviest bioloģisko atkritumu dalītu savākšanu līdz 2023. gada beigām – sasniegšanu. Darbā izstrādāts aprēķina modelis radītā mājsaimniecības bioloģisko atkritumu daudzuma noteikšanai un prognozēšanai Latvijas pašvaldībās un veikts novērtējums par Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionos esošo un plānoto bioloģisko atkritumu pārstrādes jaudu atbilstību radītajam bioloģisko atkritumu apjomam. Darbā piedāvāts alternatīvs risinājums ilgtspējīgas bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai Latvijā, ņemot vērā pašvaldību infrastruktūras, socioekonomisko un vides kontekstu. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, metodoloģiskā un Empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 114 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 8 tabulas, 12 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 58 avoti latviešu un 86 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi.
Keywords Aprites ekonomika; Atkritumu valorizācija; Bioloģiskie atkritumi; Ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošana; Pārtikas atkritumi
Keywords in English Biowaste; Circular economy; Food waste; Sustainable waste management; Waste valorisation
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 30.05.2022 23:14:07