Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Bezdarba cēloņu un seku analīze Latvijā
Nosaukums angļu valodā Analysis of the causes and consequences of unemployment in Latvia
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Regina Veckalne
Recenzents Normunds Balabka
Anotācija Anotācija Bezdarba problēmas vienmēr ir bijušas aktuālas visās valstīs. Latvija kļuva par atvērtā darba tirgu dalībvalsti, iestājoties ES. Savukārt bezdarba līmenis Latvijas reģionos un lielākajās pilsētās ir atšķirīgs. Pētījuma objekts ir bezdarbs Latvijā. Pētījuma priekšmets ir bezdarba cēloņi un sekas Latvijā. Darba mērķis ir izpētīt bezdarba cēloņus un sekas Latvijā. Lai sasniegtu mērķi, tiek izvirzīti šādi uzdevumi: Izpētīt literatūru un informācijas avotus, lai noteiktu bezdarba definīciju, kā arī faktorus un to regulējošos normatīvos aktus; Analizēt teorijas par bezdarbu ietekmi; Analizēt Covid-19 un bēgļu ietekmi uz darba tirgu; Veikt secinājumus un izteikt priekšlikumus. Darba jautājums: Vai atvērtais ES darba tirgus ir uzlabojis bezdarba situāciju Latvijā? Tika atbildēts uz jautājumu no pētījuma. Jā, atvērtajam ES darba tirgum ir ietekme uz bezdarba samazināšanos Latvijā.Ir nepieciešams lai izglītība būtu pieejama cilvēkiem, jo izglītotiem cilvēkiem ir vieglāk atrast darbu krīzes situācijas laikā Bakalaura struktūra: ievads, teorētiskā daļa, analītiskā daļa, secinājumi un ieteikumi. Atslēgvārdi: bezdarbs Latvijā, darba tirgus, klasiskais bezdarbs
Atslēgas vārdi Atslēgvārdi: bezdarbs Latvijā, darba tirgus, klasiskais bezdarbs
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: Unemployment in Latvia, labor market, classic unemployment
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2022 20:49:13