Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Bezdarba cēloņu un seku analīze Latvijā
Title in English Analysis of the causes and consequences of unemployment in Latvia
Department
Scientific advisor Regina Veckalne
Reviewer Normunds Balabka
Abstract Anotācija Bezdarba problēmas vienmēr ir bijušas aktuālas visās valstīs. Latvija kļuva par atvērtā darba tirgu dalībvalsti, iestājoties ES. Savukārt bezdarba līmenis Latvijas reģionos un lielākajās pilsētās ir atšķirīgs. Pētījuma objekts ir bezdarbs Latvijā. Pētījuma priekšmets ir bezdarba cēloņi un sekas Latvijā. Darba mērķis ir izpētīt bezdarba cēloņus un sekas Latvijā. Lai sasniegtu mērķi, tiek izvirzīti šādi uzdevumi: Izpētīt literatūru un informācijas avotus, lai noteiktu bezdarba definīciju, kā arī faktorus un to regulējošos normatīvos aktus; Analizēt teorijas par bezdarbu ietekmi; Analizēt Covid-19 un bēgļu ietekmi uz darba tirgu; Veikt secinājumus un izteikt priekšlikumus. Darba jautājums: Vai atvērtais ES darba tirgus ir uzlabojis bezdarba situāciju Latvijā? Tika atbildēts uz jautājumu no pētījuma. Jā, atvērtajam ES darba tirgum ir ietekme uz bezdarba samazināšanos Latvijā.Ir nepieciešams lai izglītība būtu pieejama cilvēkiem, jo izglītotiem cilvēkiem ir vieglāk atrast darbu krīzes situācijas laikā Bakalaura struktūra: ievads, teorētiskā daļa, analītiskā daļa, secinājumi un ieteikumi. Atslēgvārdi: bezdarbs Latvijā, darba tirgus, klasiskais bezdarbs
Keywords Atslēgvārdi: bezdarbs Latvijā, darba tirgus, klasiskais bezdarbs
Keywords in English Keywords: Unemployment in Latvia, labor market, classic unemployment
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 30.05.2022 20:49:13