Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Sintētiskā dimanta nanodaļiņu fotoelektronu un eksoelektronu emisiju atkarība no piegādātās radiācijas dozas
Nosaukums angļu valodā Dependence of photoelectron and exoelectron emission of synthetic diamond nanoparticles on the delivered radiation dose
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Jurijs Dehtjars
Recenzents Ainārs Āboltiņš
Anotācija Šī maģistra darba mērķis ir izpētīt sintētiska dimanta nanodaļiņu fotoelektronu un eksoelektronu emisijas atkarībā no piegādātas radiācijas dozas, uzsverot emisijas atkarības cēloņus no radiācijas. Darbs sastāv no ievada, darba uzdevumiem, mērķa un novitātes, analītiskā apskata daļas par iespējamo jonizējošā starojuma ietekmi uz sintētiska dimanta nanodaļiņu elektronu emisiju īpašībām, pētījumu stratēģijas, metožu un instrumentu pamatojuma, izvēles un apraksta, lai noskaidrotu kā un kāpēc jonizējošais starojums ietekmē sintētiska dimanta nanodaļiņu elektronu emisiju īpašības, mērījumu rezultātiem, rezultātu analīzes, secinājumiem un rekomendācijām. Darbā ir izpētīts un aprakstīts kā un kāpēc dimanta fotoelektronu un eksoelektronu emisijas īpašības ir atkarīgas no radiācijas absorbētas dozas. Pēc jonizējošā starojuma iedarbības, dimanta kristāliskajā režģī veidojas defekti – vakances. Šīs vakances kopā ar dimanta atomiem veido jaunus kompleksus. Karsējot dimantu, materiāla kristāliska režģa struktūra sāk mainīties. Tika noskaidrots pie kuras radiācijas absorbētas dozas vērtības notiek vislielākā ietekme uz dimanta fotoelektronu un eksoelektronu emisijas īpašībām. Maģistrā darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Darba apjoms sastāv no 71 lpp. Maģistra darbs satur 45 attēlus un 2 tabulas. Darbā tika izmantotas 30 atsauces uz literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Fotoelektronu emisija, Eksoelektronu emisija, Nanodozimetrija
Atslēgas vārdi angļu valodā Photoelectron emission, Eksoelectron emission, Nanodosimetry
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2022 17:53:41