Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Sintētiskā dimanta nanodaļiņu fotoelektronu un eksoelektronu emisiju atkarība no piegādātās radiācijas dozas
Title in English Dependence of photoelectron and exoelectron emission of synthetic diamond nanoparticles on the delivered radiation dose
Department
Scientific advisor Jurijs Dehtjars
Reviewer Ainārs Āboltiņš
Abstract Šī maģistra darba mērķis ir izpētīt sintētiska dimanta nanodaļiņu fotoelektronu un eksoelektronu emisijas atkarībā no piegādātas radiācijas dozas, uzsverot emisijas atkarības cēloņus no radiācijas. Darbs sastāv no ievada, darba uzdevumiem, mērķa un novitātes, analītiskā apskata daļas par iespējamo jonizējošā starojuma ietekmi uz sintētiska dimanta nanodaļiņu elektronu emisiju īpašībām, pētījumu stratēģijas, metožu un instrumentu pamatojuma, izvēles un apraksta, lai noskaidrotu kā un kāpēc jonizējošais starojums ietekmē sintētiska dimanta nanodaļiņu elektronu emisiju īpašības, mērījumu rezultātiem, rezultātu analīzes, secinājumiem un rekomendācijām. Darbā ir izpētīts un aprakstīts kā un kāpēc dimanta fotoelektronu un eksoelektronu emisijas īpašības ir atkarīgas no radiācijas absorbētas dozas. Pēc jonizējošā starojuma iedarbības, dimanta kristāliskajā režģī veidojas defekti – vakances. Šīs vakances kopā ar dimanta atomiem veido jaunus kompleksus. Karsējot dimantu, materiāla kristāliska režģa struktūra sāk mainīties. Tika noskaidrots pie kuras radiācijas absorbētas dozas vērtības notiek vislielākā ietekme uz dimanta fotoelektronu un eksoelektronu emisijas īpašībām. Maģistrā darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Darba apjoms sastāv no 71 lpp. Maģistra darbs satur 45 attēlus un 2 tabulas. Darbā tika izmantotas 30 atsauces uz literatūras avotiem.
Keywords Fotoelektronu emisija, Eksoelektronu emisija, Nanodozimetrija
Keywords in English Photoelectron emission, Eksoelectron emission, Nanodosimetry
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 30.05.2022 17:53:41