Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Pozitīvas enerģijas bilances kvartāls mikrorajonos"
Nosaukums angļu valodā "Positive energy block in neighborhood"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Ruta Vanaga
Recenzents Armands Grāvelsiņš
Anotācija Maģistra darbs “Pozitīvas enerģijas bilances kvartāls mikrorajonos” rakstīts latviešu valodā, to veido ievads un trīs pamatdaļas. Darba mērķis izstrādāt ēku energoefektivitātes paaugstināšanas koncepciju pārejai no tradicionāla uz pozitīvas enerģijas bilances kvartālu Rīgas mikrorajona kvartālā. Mērķa sasniegšanai izvirzītā hipotēze - Sabiedriskām ēkām nav nepieciešams tik daudz enerģijas, cik tā spēj saražot, savukārt dzīvojamās ēkas savu patēriņu pilnībā nodrošināt nevar, tādējādi abiem šiem ēku tipiem ir izdevīgi apvienoties Pirmajā darba daļā pētīta tēmas aktualitāte un saistošā Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošana. Otrajā darba daļā veikta literatūras analīze, pievēršot uzmanību pozitīvu un klimatneitrālu apkaimju raksturošajiem parametriem, enerģijas kopienām, ēku sektora ietekmei uz apkārtējo vidi, viedajām enerģijas sistēmām, e-mobilitātei, vides kvalitātei un enerģijas ražošanai pilsētvidē. Savukārt trešā darba daļa sevī ietver pētījumu – Rīgas mikrorajona kvartāla atlasi, datu un rezultātu iegūto apstrādi programmā “EnergyPro”. Pētījuma laikā gūtie nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi apkopoti katras pamatdaļas beigās. Darba apjoms ir 78 lpp., tajā iekļauti 35 attēli un 16 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 46 avoti latviešu un 92 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Maģistra darbs ir izstrādāts Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta “Tilts uz oglekļa neitralitāti enerģijas kopienās: sociālās un humanitārās zinātnes satiekas ar enerģētikas pētījumiem (BRIDGE)”, projekta Nr. lzp-2020/1-0256, ietvarā, ko finansēja Latvijas Zinātnes padome.
Atslēgas vārdi pozitīvas enerģijas bilance, gandrīz nulles enerģijas ēka, energokopiena, energoefektivitāte, saules PV paneļi, Rīga
Atslēgas vārdi angļu valodā positive energy block, nearly zero-energy building, energy-community, energy efficiency, solar panels, Riga
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2022 16:36:34