Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environment Engineering
Title in original language "Pozitīvas enerģijas bilances kvartāls mikrorajonos"
Title in English "Positive energy block in neighborhood"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Ruta Vanaga
Reviewer Armands Grāvelsiņš
Abstract Maģistra darbs “Pozitīvas enerģijas bilances kvartāls mikrorajonos” rakstīts latviešu valodā, to veido ievads un trīs pamatdaļas. Darba mērķis izstrādāt ēku energoefektivitātes paaugstināšanas koncepciju pārejai no tradicionāla uz pozitīvas enerģijas bilances kvartālu Rīgas mikrorajona kvartālā. Mērķa sasniegšanai izvirzītā hipotēze - Sabiedriskām ēkām nav nepieciešams tik daudz enerģijas, cik tā spēj saražot, savukārt dzīvojamās ēkas savu patēriņu pilnībā nodrošināt nevar, tādējādi abiem šiem ēku tipiem ir izdevīgi apvienoties Pirmajā darba daļā pētīta tēmas aktualitāte un saistošā Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošana. Otrajā darba daļā veikta literatūras analīze, pievēršot uzmanību pozitīvu un klimatneitrālu apkaimju raksturošajiem parametriem, enerģijas kopienām, ēku sektora ietekmei uz apkārtējo vidi, viedajām enerģijas sistēmām, e-mobilitātei, vides kvalitātei un enerģijas ražošanai pilsētvidē. Savukārt trešā darba daļa sevī ietver pētījumu – Rīgas mikrorajona kvartāla atlasi, datu un rezultātu iegūto apstrādi programmā “EnergyPro”. Pētījuma laikā gūtie nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi apkopoti katras pamatdaļas beigās. Darba apjoms ir 78 lpp., tajā iekļauti 35 attēli un 16 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 46 avoti latviešu un 92 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Maģistra darbs ir izstrādāts Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta “Tilts uz oglekļa neitralitāti enerģijas kopienās: sociālās un humanitārās zinātnes satiekas ar enerģētikas pētījumiem (BRIDGE)”, projekta Nr. lzp-2020/1-0256, ietvarā, ko finansēja Latvijas Zinātnes padome.
Keywords pozitīvas enerģijas bilance, gandrīz nulles enerģijas ēka, energokopiena, energoefektivitāte, saules PV paneļi, Rīga
Keywords in English positive energy block, nearly zero-energy building, energy-community, energy efficiency, solar panels, Riga
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 30.05.2022 16:36:34