Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums "Zināšanu pārneses novērtēšana ražošanas uzņēmumos"
Nosaukums angļu valodā "Assessment of knowledge transfer in manufacturing companies"
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Mikus Dubickis
Recenzents Anita Straujuma
Anotācija Maģistra darba autors: Agnese Priedīte. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Docents, Ph.D. Mikus Dubickis. Maģistra darba temats: Zināšanu pārneses novērtēšana ražošanas uzņēmumos. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, metodoloģiskā un empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi, kā arī izmantotās literatūras un avotu saraksts, pielikumi. Darba apjoms ir 89 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 29 tabulas, 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 6 avoti latviešu un 94 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darba mērķis ir zināšanu pārneses faktoru izpēte un metodikas izstrāde, nosakot ražošanas uzņēmumu gatavību pārnest zināšanas. Teorētiskajā daļā ir sniegts ieskats par zināšanu pārneses aktualitāti ražošanas uzņēmumos un tiek identificēti zināšanu pārneses ietekmējošie faktori. Empīriskajā daļā tiek analizēti iegūtie rezultāti no tiešsaistes aptaujas mašīnbūves un metālapstrādes ražošanas uzņēmumiem un analītiskās hierarhijas procesa (turpmāk - AHP) anketā iegūtie ekspertu rezultāti. Darba nobeigumā tiek izstrādāta metodika un aprobēti vienādojumi, lai noteiktu ražošanas uzņēmumu gatavību pārnest zināšanas, balstoties uz ražošanas uzņēmumu anketu korelācijas rezultātiem un AHP ekspertu iegūtajiem rezultātiem. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Priedīte, A., Dubickis, M. (2022). Zināšanu pārneses novērtēšana ražošanas uzņēmumos. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 89 lpp.
Atslēgas vārdi Zināšanu pārnese, ražošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Knowledge transfer, manufacturing
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2022 15:07:10