Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language "Zināšanu pārneses novērtēšana ražošanas uzņēmumos"
Title in English "Assessment of knowledge transfer in manufacturing companies"
Department
Scientific advisor Mikus Dubickis
Reviewer Anita Straujuma
Abstract Maģistra darba autors: Agnese Priedīte. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Docents, Ph.D. Mikus Dubickis. Maģistra darba temats: Zināšanu pārneses novērtēšana ražošanas uzņēmumos. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, metodoloģiskā un empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi, kā arī izmantotās literatūras un avotu saraksts, pielikumi. Darba apjoms ir 89 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 29 tabulas, 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 6 avoti latviešu un 94 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darba mērķis ir zināšanu pārneses faktoru izpēte un metodikas izstrāde, nosakot ražošanas uzņēmumu gatavību pārnest zināšanas. Teorētiskajā daļā ir sniegts ieskats par zināšanu pārneses aktualitāti ražošanas uzņēmumos un tiek identificēti zināšanu pārneses ietekmējošie faktori. Empīriskajā daļā tiek analizēti iegūtie rezultāti no tiešsaistes aptaujas mašīnbūves un metālapstrādes ražošanas uzņēmumiem un analītiskās hierarhijas procesa (turpmāk - AHP) anketā iegūtie ekspertu rezultāti. Darba nobeigumā tiek izstrādāta metodika un aprobēti vienādojumi, lai noteiktu ražošanas uzņēmumu gatavību pārnest zināšanas, balstoties uz ražošanas uzņēmumu anketu korelācijas rezultātiem un AHP ekspertu iegūtajiem rezultātiem. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Priedīte, A., Dubickis, M. (2022). Zināšanu pārneses novērtēšana ražošanas uzņēmumos. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 89 lpp.
Keywords Zināšanu pārnese, ražošana
Keywords in English Knowledge transfer, manufacturing
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 30.05.2022 15:07:10