Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums "Procesu intelektuālā atklāšana uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai"
Nosaukums angļu valodā "Process mining in enhancing enterprise operational efficiency"
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Jeļena Pečerska
Recenzents Konstantins Kozlovskis
Anotācija Darba mērķis ir atklāt biznesa procesu, izmantojot uzņēmuma notikumu žurnālus datus, lai vēlāk rastu iespējas uzlabot uzņēmuma darbības efektivitātes rādītājus. Maģistra darbu veido ievads, trīs daļas un secinājumi. Ievadā sniegtā informācija norāda uz tēmas aktualitāti, pētījuma mērķiem un uzdevumiem. Darba teorētiskajā daļā ir sniegts ieskats par procesu intelektuālās atklāšanas jomu un tās vietu datu un procesu zinātnēs. Sekojoši apspriesti procesu intelektuālās atklāšanas ietekme uz biznesa procesu uzlabošanu un galvenie metodes elementi: notikumu žurnāls, procesu atklāšana, atbilstības novērtēšana un procesa uzlabošana. Maģistra darba praktiskā daļa ir veikta sadarbībā ar Latvijā vadošo pārtikas rūpniecības iekārtu ražotāju, kas pētījuma mērķiem nodeva piecu realizēto projektu vēsturiskos notikumu datus, no kuriem izveidoti notikumu žurnāli. Pētījuma gaitā no esošajiem datiem tika identificēts biznesa process projektēšanas un ražošanas fāzē. Izmantojot, procesu intelektuālās atklāšanas rīku tika veikta procesu atklāšana un iegūto rezultātu veiktspējas analīze. Pētījumu rezultātā tika izveidotas biznesa procesu BPMN diagrammas divām līdzīgu gadījumu grupām, kuras uzņēmums var izmantot un pilnveidot uzņēmuma darba organizāciju. Nobeigumā sniegti secinājumi, kuros atspoguļotas galvenās pētījuma atziņas un sniegti priekšlikumi pētījuma tēmas attīstībai nākotnē.
Atslēgas vārdi Notikumu dati, Notikumu žurnāls, Procesu intelektuālā atklāšana, Veiktspējas analīze, BPMN
Atslēgas vārdi angļu valodā Event data, Event log, Process mining, Performance analysis, BPMN
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2022 13:13:17