Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language "Procesu intelektuālā atklāšana uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai"
Title in English "Process mining in enhancing enterprise operational efficiency"
Department
Scientific advisor Jeļena Pečerska
Reviewer Konstantins Kozlovskis
Abstract Darba mērķis ir atklāt biznesa procesu, izmantojot uzņēmuma notikumu žurnālus datus, lai vēlāk rastu iespējas uzlabot uzņēmuma darbības efektivitātes rādītājus. Maģistra darbu veido ievads, trīs daļas un secinājumi. Ievadā sniegtā informācija norāda uz tēmas aktualitāti, pētījuma mērķiem un uzdevumiem. Darba teorētiskajā daļā ir sniegts ieskats par procesu intelektuālās atklāšanas jomu un tās vietu datu un procesu zinātnēs. Sekojoši apspriesti procesu intelektuālās atklāšanas ietekme uz biznesa procesu uzlabošanu un galvenie metodes elementi: notikumu žurnāls, procesu atklāšana, atbilstības novērtēšana un procesa uzlabošana. Maģistra darba praktiskā daļa ir veikta sadarbībā ar Latvijā vadošo pārtikas rūpniecības iekārtu ražotāju, kas pētījuma mērķiem nodeva piecu realizēto projektu vēsturiskos notikumu datus, no kuriem izveidoti notikumu žurnāli. Pētījuma gaitā no esošajiem datiem tika identificēts biznesa process projektēšanas un ražošanas fāzē. Izmantojot, procesu intelektuālās atklāšanas rīku tika veikta procesu atklāšana un iegūto rezultātu veiktspējas analīze. Pētījumu rezultātā tika izveidotas biznesa procesu BPMN diagrammas divām līdzīgu gadījumu grupām, kuras uzņēmums var izmantot un pilnveidot uzņēmuma darba organizāciju. Nobeigumā sniegti secinājumi, kuros atspoguļotas galvenās pētījuma atziņas un sniegti priekšlikumi pētījuma tēmas attīstībai nākotnē.
Keywords Notikumu dati, Notikumu žurnāls, Procesu intelektuālā atklāšana, Veiktspējas analīze, BPMN
Keywords in English Event data, Event log, Process mining, Performance analysis, BPMN
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 30.05.2022 13:13:17