Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums Biogāzes un biometāna ražošana un izmantošanas iespējas Latvijā elektroenerģijas ražošanas un transporta kontekstā
Nosaukums angļu valodā Production and use of biogas and biomethane in Latvia in the context of electricity generation and transport
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Josifs Survilo
Recenzents Laila Zemīte
Anotācija Visas attīstītās valstis meklē degvielu, kas rezultātā spēs aizstāt tradicionālo benzīnu, petroleju un dīzeļdegvielu. Biodegvielai ir daudz priekšrocību. Tas ir atjaunojams enerģijas avots un tas rada minimālu kaitējumu videi, un tā ražošana ir ļoti rentabla. Dedzinot bioloģiskās vielas, izdalītā oglekļa dioksīda daudzums ir ievērojami mazāks salīdzinājumā ar tradicionālajiem enerģijas avotiem, tas arī pamato faktu, ka ir jāsāk likt uzsvaru uz biogāzes un biometāna ražošanu, lai nodrošinātu drošu vidi pasaules iedzīvotājiem un pēcnācējiem. Darba izstrādes mērķis ir noskaidrot biogāzes un biometāna būtību, ražošanas īpatnības un priekšrocības Latvijā, papildus noskaidrojot šo degvielas veidu izmantošanas ieguvumu transporta nozarē. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti uzdevumi, tādi kā: 1. Izanalizēt biogāzes un biometāna būtību, papildus raksturojot to ražošanas procesu. 2. Izpētīt biogāzes un biometāna pielietošanas un rašošanas statistiskos datus pasaulē un Latvijā, veikt salīdzinājumu; 3. Raksturot pieejamās izejvielas biometāna un biogāzes ražošanai Latvijā ;4. Noskaidrot biometāna izmantošanas iespējas Latvijas transporta sektorā un elektroenerģijas ražošanas iespējas no tā; 5. Izanalizēt biogāzes un biometāna izmantošanas iespējas Latvijā no atliekām un lignocelulozes materiāla, respektīvi, koksnes. Darba pirmajā daļā autors raksturo un izpēta biogāzes un biometāna būtību, to pielietošanas un ražošanas iespējas, trūkumus un tendences. Darba otrajā daļā bakalaura darba autors pieskaras biodegvielas izmantošanas priekšrocībām un trūkumiem, lai radītu pamatojumu tēmas aktualitātei. Darba trešajā daļā tiek aplūkota biodegvielas nozare Latvijas kontekstā, kas ļauj izprast biogāzes un biometāna ražošanas un pielietošanas aktuālo situāciju Latvijā. Darba ceturtajā daļā autors analizē koksnes biogāzes lietošanas efektivitātei un sniedz praktiskus pielietošanas piedāvājumus biometānam un biogāzei Latvijas transporta nozarē. Bakalaura darba kopējais lappušu skaits ir 48 lpp., tabulu skaits ir 6, attēlu skaits ir 9. Darba atslēgas vārdi: Biogāze, biometāns, biodegvielas iespējas Latvijā, koksnes biogāze
Atslēgas vārdi Biodegviela,biogāze,biometāns,Latvijas kontekstā,,Latvijas transporta nozarē
Atslēgas vārdi angļu valodā Biofuels,biogas,biomethane,Latvian context,Latvian transport sector
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2022 12:44:52