Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language Biogāzes un biometāna ražošana un izmantošanas iespējas Latvijā elektroenerģijas ražošanas un transporta kontekstā
Title in English Production and use of biogas and biomethane in Latvia in the context of electricity generation and transport
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Josifs Survilo
Reviewer Laila Zemīte
Abstract Visas attīstītās valstis meklē degvielu, kas rezultātā spēs aizstāt tradicionālo benzīnu, petroleju un dīzeļdegvielu. Biodegvielai ir daudz priekšrocību. Tas ir atjaunojams enerģijas avots un tas rada minimālu kaitējumu videi, un tā ražošana ir ļoti rentabla. Dedzinot bioloģiskās vielas, izdalītā oglekļa dioksīda daudzums ir ievērojami mazāks salīdzinājumā ar tradicionālajiem enerģijas avotiem, tas arī pamato faktu, ka ir jāsāk likt uzsvaru uz biogāzes un biometāna ražošanu, lai nodrošinātu drošu vidi pasaules iedzīvotājiem un pēcnācējiem. Darba izstrādes mērķis ir noskaidrot biogāzes un biometāna būtību, ražošanas īpatnības un priekšrocības Latvijā, papildus noskaidrojot šo degvielas veidu izmantošanas ieguvumu transporta nozarē. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti uzdevumi, tādi kā: 1. Izanalizēt biogāzes un biometāna būtību, papildus raksturojot to ražošanas procesu. 2. Izpētīt biogāzes un biometāna pielietošanas un rašošanas statistiskos datus pasaulē un Latvijā, veikt salīdzinājumu; 3. Raksturot pieejamās izejvielas biometāna un biogāzes ražošanai Latvijā ;4. Noskaidrot biometāna izmantošanas iespējas Latvijas transporta sektorā un elektroenerģijas ražošanas iespējas no tā; 5. Izanalizēt biogāzes un biometāna izmantošanas iespējas Latvijā no atliekām un lignocelulozes materiāla, respektīvi, koksnes. Darba pirmajā daļā autors raksturo un izpēta biogāzes un biometāna būtību, to pielietošanas un ražošanas iespējas, trūkumus un tendences. Darba otrajā daļā bakalaura darba autors pieskaras biodegvielas izmantošanas priekšrocībām un trūkumiem, lai radītu pamatojumu tēmas aktualitātei. Darba trešajā daļā tiek aplūkota biodegvielas nozare Latvijas kontekstā, kas ļauj izprast biogāzes un biometāna ražošanas un pielietošanas aktuālo situāciju Latvijā. Darba ceturtajā daļā autors analizē koksnes biogāzes lietošanas efektivitātei un sniedz praktiskus pielietošanas piedāvājumus biometānam un biogāzei Latvijas transporta nozarē. Bakalaura darba kopējais lappušu skaits ir 48 lpp., tabulu skaits ir 6, attēlu skaits ir 9. Darba atslēgas vārdi: Biogāze, biometāns, biodegvielas iespējas Latvijā, koksnes biogāze
Keywords Biodegviela,biogāze,biometāns,Latvijas kontekstā,,Latvijas transporta nozarē
Keywords in English Biofuels,biogas,biomethane,Latvian context,Latvian transport sector
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 30.05.2022 12:44:52