Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Biznesa informātika
Nosaukums Daudzdimensionāls mākoņpakalpojumu sniedzēju uzticības novērtējums
Nosaukums angļu valodā Multidimensional trust assessment of cloud service providers
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Renāte Strazdiņa
Recenzents Ingars Eriņš
Anotācija Dažādu mākoņpakalpojumu nodošana ārpakalpojumā ir ikdienas darba daļa daudzām organizācijām un uzņēmumiem, piedāvājot elastīgāku, labāk pielāgotu pieeju klientu vajadzībām. Ir dažādi mākoņpakalpojumi un mākoņpakalpojumu sniedzēji, no kuriem patērētājiem jāizvēlas uzticamu darījumu partneri, kurš garantē patērētāju datu un lietotņu drošību un ļaunprātīgi neizmanto tam dāvāto uzticību. Tomēr dažkārt klientiem var būt grūti novērtēt mākoņpakalpojumu sniedzēja uzticamību, jo dažādu aspektu novērtēšanai, kas ietekmē uzticamību, nepieciešamas zināšanas un informācija. Šī maģistra darba mērķis bija izstrādāt daudzdimensionālu uzticības novērtēšanas modeli mākoņpakalpojumu sniedzēju uzticamības novērtēšanai. Lai sasniegtu pētījuma mērķi, tika veikta literatūras izpēte, pamatojoties uz pētījuma jautājumiem, kas bija definēti pētījuma mērķa sasniegšanai un atbilžu sniegšanai uz galvenajiem pētījuma jautājumiem. Tika veikta literatūras izpēte par drošības un privātuma jautājumiem saistībā ar mākoņpakalpojumiem, uzticības definēšanas un uzticības veidošanās principiem un pastāvošajiem uzticības novērtēšanas modeļiem, lai apzinātu tās problēmas un faktorus, kas ietekmē uzticības veidošanos, mākoņpakalpojumu sniedzēja uzticamības novērtēšanai izmantotos kritērijus un tehniku, un apzinātu analizēto risinājumu trūkumus un nepieciešamos uzlabojumus. Pamatojoties uz literatūras izpētē atklāto, tika izstrādāts jauns uzticības novērtēšanas modelis mākoņpakalpojumu sniedzēju uzticamības izvērtēšanai, un to apstiprināja nozares eksperti. Pirms apstiprināšanas tika izstrādāts modeļa prototips. Izstrādāto uzticības novērtēšanas modeli paredzēts izmantot uzņēmumiem un organizācijām, kuras izvēlas uzticamu darījumu partneri. Šis maģistra darbs sastāv no 78 lapām, 14 tabulām, 39 attēliem, 91 uzziņas avotiem un viena pielikuma.
Atslēgas vārdi UZTICĪBA, UZTICAMĪBA, MĀKOŅDATOŠANA, UZTICĪBAS NOVĒRTĒŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā TRUST, TRUSTWORTHINESS, CLOUD COMPUTING, TRUST ASSESSMENT
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2022 11:23:46