Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Tūlītējās atgriezeniskās saites izstrāde noteiktas tēmas intelektuālai apmācībai
Nosaukums angļu valodā Development of immediate feedback providing the intelligent tutoring of defined topic
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Jānis Grundspeņķis
Recenzents Oksana Ņikiforova
Anotācija Cilvēki, kas lieto datorizētas mācīšanās platformas sastopas ar snieguma pazemināšanos, ja rodas vajadzība pēc tūlītējas atgriezeniskās saites. Ir vispārzināms, ka klātienes apmācībā ar skolotāju studenti lūdz un saņem personalizētu un tūlītēju atgriezenisko saiti. Tomēr tas tā nav modernos studiju kursos, kas tiek realizēti attālināti, vai lietojot intelektuālas mācību sistēmas un patstāvīgu studiju vietnes. Lai pierādītu, ka tūlītējas atgriezeniskās saites lietošana datorizētā apmācībā ir sniegumu veicinoša, it īpaši eksaktajās zinātnēs, ir veikta viena Rīgas Tehniskās universitātes studiju priekšmeta padziļināta analīze. Ir izstrādāts autonoms programmatūras modulis tūlītējas atgriezeniskās saites nodrošināšanai Deikstras algoritma apmācībai. Risinājums ir pārbaudīts divos eksperimentos, kuros ir iesaistīti “Datorsistēmu” studiju programmas studenti. Rezultāti apstiprina, ka tūlītēja atgriezeniskā saite palīdz uzlabot eksakto zinātņu studentu zināšanas, bet aizkavēta atgriezeniskā saite ir lietderīgāka humanitāro zinātņu studentiem. Var secināt, ka tūlītēja atgriezeniskā saite ir lietderīga attālinātās studijās, lietojot intelektuālas mācību sistēmas. Turpmākajā darbā būtu jāizstrādā kritēriji metodoloģijas efektīvai llietošanai, kā arī jāpievēršas izvērstu teorētisko pētījumu praktiskai realizācijai.
Atslēgas vārdi ūlītēja atgriezeniskā saite, intelektuāla mācību sistēma, aģents, Deikstras algoritms
Atslēgas vārdi angļu valodā Immediate Feedback, Intelligent Tutoring System, Learning, Agent, Dijkstra’s Algorithm
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2022 10:10:48