Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Tūlītējās atgriezeniskās saites izstrāde noteiktas tēmas intelektuālai apmācībai
Title in English Development of immediate feedback providing the intelligent tutoring of defined topic
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Jānis Grundspeņķis
Reviewer Oksana Ņikiforova
Abstract Cilvēki, kas lieto datorizētas mācīšanās platformas sastopas ar snieguma pazemināšanos, ja rodas vajadzība pēc tūlītējas atgriezeniskās saites. Ir vispārzināms, ka klātienes apmācībā ar skolotāju studenti lūdz un saņem personalizētu un tūlītēju atgriezenisko saiti. Tomēr tas tā nav modernos studiju kursos, kas tiek realizēti attālināti, vai lietojot intelektuālas mācību sistēmas un patstāvīgu studiju vietnes. Lai pierādītu, ka tūlītējas atgriezeniskās saites lietošana datorizētā apmācībā ir sniegumu veicinoša, it īpaši eksaktajās zinātnēs, ir veikta viena Rīgas Tehniskās universitātes studiju priekšmeta padziļināta analīze. Ir izstrādāts autonoms programmatūras modulis tūlītējas atgriezeniskās saites nodrošināšanai Deikstras algoritma apmācībai. Risinājums ir pārbaudīts divos eksperimentos, kuros ir iesaistīti “Datorsistēmu” studiju programmas studenti. Rezultāti apstiprina, ka tūlītēja atgriezeniskā saite palīdz uzlabot eksakto zinātņu studentu zināšanas, bet aizkavēta atgriezeniskā saite ir lietderīgāka humanitāro zinātņu studentiem. Var secināt, ka tūlītēja atgriezeniskā saite ir lietderīga attālinātās studijās, lietojot intelektuālas mācību sistēmas. Turpmākajā darbā būtu jāizstrādā kritēriji metodoloģijas efektīvai llietošanai, kā arī jāpievēršas izvērstu teorētisko pētījumu praktiskai realizācijai.
Keywords ūlītēja atgriezeniskā saite, intelektuāla mācību sistēma, aģents, Deikstras algoritms
Keywords in English Immediate Feedback, Intelligent Tutoring System, Learning, Agent, Dijkstra’s Algorithm
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 30.05.2022 10:10:48