Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Dominējošo stāstījuma elementu sastatāmā analīze sociāli ekonomisko tekstu tulkošanas procesā.
Nosaukums angļu valodā Contrastive Analysis of Prevailing Narrative Elements in Translation of Socio-Economic Texts.
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Tatjana Smirnova
Recenzents Oksana Ivanova
Anotācija Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, bibliogrāfijas un pielikuma. Teorētiskajā daļā ir aplūkotas žanra teorijas, stāstījuma definīcijas, klasifikācija un pazīmes, kā arī asistējošās funkcijas, ko dažāda veida stāstījuma pazīmes veic tulkošanas procesā. Analītiskajā daļā iekļauta kontrastīvā analīze, kas veikta, lai izpētītu atbilstošas tulkošanas stratēģijas, kas izvēlētas dažādu stāstījuma pazīmju pārnesei, aplūkojot piemērus no avota un mērķa teksta. Praktiskajā daļā iekļauts Roberta Šillera grāmatas "Narrative Economics-How Stories Go Viral & Drive Major Economic Events" tulkojums no angļu valodas latviešu valodā. Bibliogrāfijā iekļautas 43 grāmatas un raksti, kā arī 7 tiešsaistes vārdnīcas. Pielikumā iekļauts terminu krājums (189) un avota teksts. Bakalaura darba kopapjoms ir 105 lappuses, neskaitot pielikumus.
Atslēgas vārdi stāstījums, stāstījuma pazīme, žanrs, tulkošanas stratēģijas,
Atslēgas vārdi angļu valodā narrative, genre, features of narrative, translation strategies
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2022 13:43:49