Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Dominējošo stāstījuma elementu sastatāmā analīze sociāli ekonomisko tekstu tulkošanas procesā.
Title in English Contrastive Analysis of Prevailing Narrative Elements in Translation of Socio-Economic Texts.
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Tatjana Smirnova
Reviewer Oksana Ivanova
Abstract Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, bibliogrāfijas un pielikuma. Teorētiskajā daļā ir aplūkotas žanra teorijas, stāstījuma definīcijas, klasifikācija un pazīmes, kā arī asistējošās funkcijas, ko dažāda veida stāstījuma pazīmes veic tulkošanas procesā. Analītiskajā daļā iekļauta kontrastīvā analīze, kas veikta, lai izpētītu atbilstošas tulkošanas stratēģijas, kas izvēlētas dažādu stāstījuma pazīmju pārnesei, aplūkojot piemērus no avota un mērķa teksta. Praktiskajā daļā iekļauts Roberta Šillera grāmatas "Narrative Economics-How Stories Go Viral & Drive Major Economic Events" tulkojums no angļu valodas latviešu valodā. Bibliogrāfijā iekļautas 43 grāmatas un raksti, kā arī 7 tiešsaistes vārdnīcas. Pielikumā iekļauts terminu krājums (189) un avota teksts. Bakalaura darba kopapjoms ir 105 lappuses, neskaitot pielikumus.
Keywords stāstījums, stāstījuma pazīme, žanrs, tulkošanas stratēģijas,
Keywords in English narrative, genre, features of narrative, translation strategies
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 28.05.2022 13:43:49