Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Aplokšņu algu apkarošanas procesu pilnveide”
Nosaukums angļu valodā “Strengthening the Fight Against Envelope Wages”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Vaira Gromule, Dr.sc.ing.
Recenzents Dace Pelēkā, VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā, Mg.oec.
Anotācija Maģistra darba autors Dins Rozentāls izstrādāja darbu, kura temats ir “Aplokšņu algu apkarošanas procesu pilnveide”. Ēnu ekonomikas problēma jau sen ir aktuāla, bet pēdējos gados tiek daudz apspriesta, jo Koronavīrusa (turpmāk – COVID – 19) pandēmijas dēļ valstu ekonomikas rādītāji pasliktinājās un ēnu ekonomikas īpatsvars pieauga. Ēnu ekonomika ir faktors, kas ietekmē ļoti daudzas vitāli svarīgas dzīves jomas un rada negatīvu ietekmi ne tikai uz ekonomiku kopumā, bet arī uz katru iedzīvotāju atsevišķi, piemēram, saasinoties COVID – 19 saslimšanai un sekojošiem valdības pieņemtajiem ierobežojumiem saslimšanas gadījumu mazināšanai, tika ietekmēta sociāli psiholoģiskā atmosfēra sabiedrībā, katra iedzīvotāja mentāla un garīga labsajūta, ienākuma avoti, kā arī ietekmēja valsts politiku, kārtību un iedzīvotāju drošību. Balstoties uz dažādu pētījumu rezultātiem, var secināt to, kā ēnu ekonomika ir aktuāla problēma ne tikai jaunattīstībās un nabadzīgās valstīs, bet arī Eiropas un Baltijas valstīs, jo ēnu ekonomikas īpatsvars ir diezgan augsts un pēdējos gados būtiskas izmaiņas nenotiek. Darba mērķis ir izpētīt ēnu ekonomikas un tās komponentes “aplokšņu alga” teorētiskos aspektus, noteikt iemeslus, kāpēc indivīdi izvēlas saņemt atalgojumu vai daļu aploksnē, un kādas sekas var darba ņēmējam izraisīt šāda rīcība, izpētīt un analizēt to izplatību Latvijā un Eiropas Savienībā (turpmāk- ES), kā arī izstrādāt priekšlikumus un risinājumu aplokšņu algu identificēšanai un apkarošanas procesu uzlabošanai. Darba autors izvirzīja hipotēzi, ka ēnu ekonomiku noteicošo faktoru identificēšana un analīze var palīdzēt izstrādāt efektīvus paņēmienus ēnu ekonomikas un t.sk. aplokšņu algu apkarošanas pasākumu pilnveidošanā. Darba pirmajā nodaļā aprakstīti ēnu ekonomikas svarīgākie teorētiskie aspekti jeb ēnu ekonomikas vispārējs raksturojums, aplokšņu algu” būtība. Otrajā nodaļā ir aprakstīts ēnu ekonomikas novērtējums Latvijā un citās valstīs un salīdzināts ar Baltijas valstīm, kā arī veikta respondentu aptauja par aplokšņu algām un ēnu ekonomiku. Trešajā nodaļā apkopotas citu valstu ēnu ekonomikas apkarošanas pieredze un regulējums un apkarošanas process Latvijā. Darba kopējais apjoms ir 115 lappuses, darbā ievietots 47 attēls, 5 tabulas un 1 pielikums. Izmantotās 96 literatūras un avotu sarakstā ietverti avoti.
Atslēgas vārdi Ēnu ekonomika, aplokšnu algas, cēloņi, sekas, apkarošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Shadow economy, envelope wages, causes, consequences, combating
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2022 17:56:20