Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Aplokšņu algu apkarošanas procesu pilnveide”
Title in English “Strengthening the Fight Against Envelope Wages”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Vaira Gromule, Dr.sc.ing.
Reviewer Dace Pelēkā, VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā, Mg.oec.
Abstract Maģistra darba autors Dins Rozentāls izstrādāja darbu, kura temats ir “Aplokšņu algu apkarošanas procesu pilnveide”. Ēnu ekonomikas problēma jau sen ir aktuāla, bet pēdējos gados tiek daudz apspriesta, jo Koronavīrusa (turpmāk – COVID – 19) pandēmijas dēļ valstu ekonomikas rādītāji pasliktinājās un ēnu ekonomikas īpatsvars pieauga. Ēnu ekonomika ir faktors, kas ietekmē ļoti daudzas vitāli svarīgas dzīves jomas un rada negatīvu ietekmi ne tikai uz ekonomiku kopumā, bet arī uz katru iedzīvotāju atsevišķi, piemēram, saasinoties COVID – 19 saslimšanai un sekojošiem valdības pieņemtajiem ierobežojumiem saslimšanas gadījumu mazināšanai, tika ietekmēta sociāli psiholoģiskā atmosfēra sabiedrībā, katra iedzīvotāja mentāla un garīga labsajūta, ienākuma avoti, kā arī ietekmēja valsts politiku, kārtību un iedzīvotāju drošību. Balstoties uz dažādu pētījumu rezultātiem, var secināt to, kā ēnu ekonomika ir aktuāla problēma ne tikai jaunattīstībās un nabadzīgās valstīs, bet arī Eiropas un Baltijas valstīs, jo ēnu ekonomikas īpatsvars ir diezgan augsts un pēdējos gados būtiskas izmaiņas nenotiek. Darba mērķis ir izpētīt ēnu ekonomikas un tās komponentes “aplokšņu alga” teorētiskos aspektus, noteikt iemeslus, kāpēc indivīdi izvēlas saņemt atalgojumu vai daļu aploksnē, un kādas sekas var darba ņēmējam izraisīt šāda rīcība, izpētīt un analizēt to izplatību Latvijā un Eiropas Savienībā (turpmāk- ES), kā arī izstrādāt priekšlikumus un risinājumu aplokšņu algu identificēšanai un apkarošanas procesu uzlabošanai. Darba autors izvirzīja hipotēzi, ka ēnu ekonomiku noteicošo faktoru identificēšana un analīze var palīdzēt izstrādāt efektīvus paņēmienus ēnu ekonomikas un t.sk. aplokšņu algu apkarošanas pasākumu pilnveidošanā. Darba pirmajā nodaļā aprakstīti ēnu ekonomikas svarīgākie teorētiskie aspekti jeb ēnu ekonomikas vispārējs raksturojums, aplokšņu algu” būtība. Otrajā nodaļā ir aprakstīts ēnu ekonomikas novērtējums Latvijā un citās valstīs un salīdzināts ar Baltijas valstīm, kā arī veikta respondentu aptauja par aplokšņu algām un ēnu ekonomiku. Trešajā nodaļā apkopotas citu valstu ēnu ekonomikas apkarošanas pieredze un regulējums un apkarošanas process Latvijā. Darba kopējais apjoms ir 115 lappuses, darbā ievietots 47 attēls, 5 tabulas un 1 pielikums. Izmantotās 96 literatūras un avotu sarakstā ietverti avoti.
Keywords Ēnu ekonomika, aplokšnu algas, cēloņi, sekas, apkarošana
Keywords in English Shadow economy, envelope wages, causes, consequences, combating
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 27.05.2022 17:56:20