Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Viedokļu dinamikas imitācijas modeļu salīdzinošā analīze
Nosaukums angļu valodā Comparative analysis of simulation models of opinion dynamics
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Māra Pudāne
Recenzents Ērika Nazaruka
Anotācija Atslēgvārdi: viedokļu dinamika, aģentos sakņota modelēšana, augšupejošā modelēšana, viedokļu kopas Bakalaura darba veids: 2. tips, aktuālo nozares problēmu risinājumi. Diplomdarbs ir uzrakstīts angļu valodā un sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem un nākotnes pētījumiem. Kopējais lappušu skaits ir 84 (ieskaitot nosaukumu, atsauces un pielikumus). Tajā ir 63 attēli, 21 tabula, 34 uzziņu avoti un 4 pielikumi. Viedokļu dinamikas modelēšana ir pētījumu virziens par viedokļu izkliedi un attīstību starp indivīdiem sabiedrībā. Šī tēma ir pētīta, izmantojot dažādus imitācijas modeļus, lai identificētu to lietojumus un vajadzības. Bakalaura darbs izstrādāts, lai izmantotu uz aģentiem balstītus modeļus viedokļu dinamikas novērtēšanai un analizēšanai. Homofilija un neviendabīgums ir divas galvenās šī modeļa īpašības, kas ietekmē viedokļu dinamiku. Bakalaura darbs sastāv no divu uz aģentiem balstītu viedokļu dinamikas modeļu atzaru analīzes un salīdzinājumiem. Tie ir ierobežotas pārliecības (angļu val. bounded confidence) modeļi un uz Akselroda modeļa balstītie risinājumi. Ierobežotas pārliecības atzaram piederošie analizētie modeļi ir Hegselmana un Krauzes modelis, Defaunta modelis, Hjūeta modelis un modernizētais Hjūeta modelis. Darba pēdējā nodaļā ir veikta modelēšana, iegūti rezultāti un aprakstīts autora izveidotā modeļa salīdzinājums ar citiem modeļiem, koncentrējoties uz reāliem scenārijiem. Jaunais modelis ir aģenta iekšējo un ārējo parametru kombinācija, kas iegūta no šajā darbā analizētajiem modeļiem, lai pielāgotos reālam scenārijam. Modelis ir izlases veida pāru atjaunināšanas modelis. Iekšējie parametri nosaka aģenta unikālo identitāti un viņa kultūru. Ārējie parametri ir kopiena un viedokļa nenoteiktība. Bakalaura darbā demonstrēta šo parametru dažādā ietekme uz viedokļu dinamiku un izplatību. Bakalaura darbs parāda, kā modelis ņem vērā reālos scenārijus, izmantojot modelī esošo viedokļu kopas un rezultātā definētos ekstrēmos viedokļus
Atslēgas vārdi viedokļu dinamika, aģentos sakņota modelēšana, augšupejošā modelēšana, viedokļu kopas
Atslēgas vārdi angļu valodā Opinion dynamics, Agent-based modeling, Bottom-up modeling, Extremists, and Opinion Clusters
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2022 12:40:40