Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Viedokļu dinamikas imitācijas modeļu salīdzinošā analīze
Title in English Comparative analysis of simulation models of opinion dynamics
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Māra Pudāne
Reviewer Ērika Nazaruka
Abstract Atslēgvārdi: viedokļu dinamika, aģentos sakņota modelēšana, augšupejošā modelēšana, viedokļu kopas Bakalaura darba veids: 2. tips, aktuālo nozares problēmu risinājumi. Diplomdarbs ir uzrakstīts angļu valodā un sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem un nākotnes pētījumiem. Kopējais lappušu skaits ir 84 (ieskaitot nosaukumu, atsauces un pielikumus). Tajā ir 63 attēli, 21 tabula, 34 uzziņu avoti un 4 pielikumi. Viedokļu dinamikas modelēšana ir pētījumu virziens par viedokļu izkliedi un attīstību starp indivīdiem sabiedrībā. Šī tēma ir pētīta, izmantojot dažādus imitācijas modeļus, lai identificētu to lietojumus un vajadzības. Bakalaura darbs izstrādāts, lai izmantotu uz aģentiem balstītus modeļus viedokļu dinamikas novērtēšanai un analizēšanai. Homofilija un neviendabīgums ir divas galvenās šī modeļa īpašības, kas ietekmē viedokļu dinamiku. Bakalaura darbs sastāv no divu uz aģentiem balstītu viedokļu dinamikas modeļu atzaru analīzes un salīdzinājumiem. Tie ir ierobežotas pārliecības (angļu val. bounded confidence) modeļi un uz Akselroda modeļa balstītie risinājumi. Ierobežotas pārliecības atzaram piederošie analizētie modeļi ir Hegselmana un Krauzes modelis, Defaunta modelis, Hjūeta modelis un modernizētais Hjūeta modelis. Darba pēdējā nodaļā ir veikta modelēšana, iegūti rezultāti un aprakstīts autora izveidotā modeļa salīdzinājums ar citiem modeļiem, koncentrējoties uz reāliem scenārijiem. Jaunais modelis ir aģenta iekšējo un ārējo parametru kombinācija, kas iegūta no šajā darbā analizētajiem modeļiem, lai pielāgotos reālam scenārijam. Modelis ir izlases veida pāru atjaunināšanas modelis. Iekšējie parametri nosaka aģenta unikālo identitāti un viņa kultūru. Ārējie parametri ir kopiena un viedokļa nenoteiktība. Bakalaura darbā demonstrēta šo parametru dažādā ietekme uz viedokļu dinamiku un izplatību. Bakalaura darbs parāda, kā modelis ņem vērā reālos scenārijus, izmantojot modelī esošo viedokļu kopas un rezultātā definētos ekstrēmos viedokļus
Keywords viedokļu dinamika, aģentos sakņota modelēšana, augšupejošā modelēšana, viedokļu kopas
Keywords in English Opinion dynamics, Agent-based modeling, Bottom-up modeling, Extremists, and Opinion Clusters
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 27.05.2022 12:40:40