Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums SEG ietaupījuma aprēķini kā būtisks solis, lai pārietu no elektroenerģijas ražošanas uz biometānu. Gadījuma izpēte: Agro Iecava Biogāzes stacija.
Nosaukums angļu valodā GHG savings calculations as cruical step to switch from electricity production to biomethane. Example case: Agro Iecava Biogas plant.
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Jeļena Pubule
Recenzents Francesco Romagnoli
Anotācija Bakalaura darbs “SEG ietaupījuma aprēķini kā būtisks solis, lai pārietu no elektroenerģijas ražošanas uz biometānu. Piemēra gadījums: Agro Iecavas biogāzes rūpnīca”. Autore – Angelica Araceli Sanchez Valdespino, Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas un vides inženieru fakultātes pēdējā kursa studente. Darba vadītāja – inženierzinātņu doktore Jeļena Pubule. Bakalaura darbs izstrādāts Latvijas Zinātnes padomes finansētā Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā “CO2 darījums: efektīva CO2 valorizācija dekarbonizētai reģionālajai attīstībai”, projekts Nr. lzp-2020/1-0302. Darbs sastāv no ievada, vienas nodaļas, metodoloģijas, rezultātiem, secinājuma, literatūras un pielikuma. Ievadā aprakstīta Biogāzes nozīmes nozīme SEG emisiju samazināšanā, metodes mērķa sasniegšanai un uzdoto uzdevumu izpildē. Pirmajā nodaļā ir aprakstīta oglekļa dioksīda ietekme uz klimata pārmaiņām, emisiju avoti. Nodaļa ir sadalīta astoņās daļās – Oglekļa dioksīda emisijas avoti, biomasa, biogāzes vispārīgie aspekti, Biogāzes ražotnes, Biogāzes tehnoloģijas, alternatīvas noteikto CO2 emisiju samazināšanai, Biogāzes modernizācijas tehnoloģijas un pašreizējā biogāzes situācija Latvijā. Metodoloģijas daļā ir aprakstīts veids, kā veikt aprēķinus, izmantojot REDcert piedāvāto faktiskās vērtības metodi biometāna augu kopgremošanai.Kopā tika veikti 14 aprēķinu soļi, lai atrastu SEG ietaupījumus visiem substrātiem. Rezultātā ir apkopotas vērtības, kas balstītas uz 1% PSA zudumu un 5% PSA zudumu. Noslēguma daļā izteikti secinājumi, ka Iecavas biogāzes stacijas metāna pārveide par biometānu ir īstenojams neitrāls projekts un var būt daļa no dekarbonizētās reģionālās attīstības projektiem Latvijā, oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai. Darbā ir 98 lappuses, 63 attēli, 35 tabulas, 18 vienādojumi, 4 pielikumi. Šī bakalaura darba izstrādei tika izmantoti 40 avoti, kas ir galvenais REDcert noteikumu un specifikācijas.
Atslēgas vārdi Biometāns, faktiskās vērtības metode biogāzes iekārtu līdzgremošanai
Atslēgas vārdi angļu valodā Biomethane, actual value method for co-digesting Biogas Plants
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2022 23:24:32