Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language SEG ietaupījuma aprēķini kā būtisks solis, lai pārietu no elektroenerģijas ražošanas uz biometānu. Gadījuma izpēte: Agro Iecava Biogāzes stacija.
Title in English GHG savings calculations as cruical step to switch from electricity production to biomethane. Example case: Agro Iecava Biogas plant.
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Jeļena Pubule
Reviewer Francesco Romagnoli
Abstract Bakalaura darbs “SEG ietaupījuma aprēķini kā būtisks solis, lai pārietu no elektroenerģijas ražošanas uz biometānu. Piemēra gadījums: Agro Iecavas biogāzes rūpnīca”. Autore – Angelica Araceli Sanchez Valdespino, Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas un vides inženieru fakultātes pēdējā kursa studente. Darba vadītāja – inženierzinātņu doktore Jeļena Pubule. Bakalaura darbs izstrādāts Latvijas Zinātnes padomes finansētā Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā “CO2 darījums: efektīva CO2 valorizācija dekarbonizētai reģionālajai attīstībai”, projekts Nr. lzp-2020/1-0302. Darbs sastāv no ievada, vienas nodaļas, metodoloģijas, rezultātiem, secinājuma, literatūras un pielikuma. Ievadā aprakstīta Biogāzes nozīmes nozīme SEG emisiju samazināšanā, metodes mērķa sasniegšanai un uzdoto uzdevumu izpildē. Pirmajā nodaļā ir aprakstīta oglekļa dioksīda ietekme uz klimata pārmaiņām, emisiju avoti. Nodaļa ir sadalīta astoņās daļās – Oglekļa dioksīda emisijas avoti, biomasa, biogāzes vispārīgie aspekti, Biogāzes ražotnes, Biogāzes tehnoloģijas, alternatīvas noteikto CO2 emisiju samazināšanai, Biogāzes modernizācijas tehnoloģijas un pašreizējā biogāzes situācija Latvijā. Metodoloģijas daļā ir aprakstīts veids, kā veikt aprēķinus, izmantojot REDcert piedāvāto faktiskās vērtības metodi biometāna augu kopgremošanai.Kopā tika veikti 14 aprēķinu soļi, lai atrastu SEG ietaupījumus visiem substrātiem. Rezultātā ir apkopotas vērtības, kas balstītas uz 1% PSA zudumu un 5% PSA zudumu. Noslēguma daļā izteikti secinājumi, ka Iecavas biogāzes stacijas metāna pārveide par biometānu ir īstenojams neitrāls projekts un var būt daļa no dekarbonizētās reģionālās attīstības projektiem Latvijā, oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai. Darbā ir 98 lappuses, 63 attēli, 35 tabulas, 18 vienādojumi, 4 pielikumi. Šī bakalaura darba izstrādei tika izmantoti 40 avoti, kas ir galvenais REDcert noteikumu un specifikācijas.
Keywords Biometāns, faktiskās vērtības metode biogāzes iekārtu līdzgremošanai
Keywords in English Biomethane, actual value method for co-digesting Biogas Plants
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 26.05.2022 23:24:32