Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Aktieru skata vizualizācija integrētās priekšmetiskās vides modelēšanas rīku kopā
Nosaukums angļu valodā Visualization of Actor View in the Integrated Domain Modeling Toolset
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Ērika Nazaruka
Recenzents J. Grigorjevs, SIA "Accenture Latvijas filiāle", Dr.sc.ing., Testēšanas nodaļas vadītājs
Anotācija Viens no svarīgākajiem programmatūras izstrādes etapiem, no kura ir atkarīgs turpmākais izstrādes process, izstrādājamas programmatūras kvalitāte un efektivitāte, ir projektēšana. Projektēšana ir arī viens no sarežģītākiem etapiem: arhitektūras izvēle, sistēmas sadalīšana moduļos, uzturēšanas darbu apspriešana – tā ir tikai maza daļa no visām darbībām projektēšanas procesā. Ir skaidrs, ka visefektīvākais paņēmiens ir vizualizēt programmatūras projektējumu, piemēram, ar grafikiem, diagrammām, shēmām utt. Tieši projektējuma vizuālais aspekts ir pētīts šajā darbā - tiek apskatīts 2014. gadā izveidota Integrētās priekšmetiskās vides modelēšanas (Integrated Domain Modeling, IDM) rīku kopa (autors Rīgas Tehniskās universitātes absolvents, inženierzinātņu doktors Armands Šlihte), kura galvenā funkcionalitāte ir pārveidot biznesa scenāriju teksta aprakstu topoloģiskajā funkcionēšanas modelī (Topological Functioning Model jeb TFM), kas tiek atspoguļots grafa veidā ar integrētu aktieru skatu. Šī darba mērķis ir analizēt un identificēt esošas aktieru skata (TFM vizualizācijā) ģenerēšanas implementācijas nepilnības un piedāvāt risinājumu aktieru skata uztveres uzlabošanai. Mērķa sasniegšanai irveikta minēto diagrammu atbilstības noteikšana pēc autora definētiem efektīvas vizualizācijas kritērijiem, kā arī ir piedāvāti un izpētīti vairāki algoritmi TFM aktiera skata uztveres uzlabošanai. Izmantotās zinātniski pētnieciskās metodes: 1. Literatūras avotu analīze; 2. Prototipa izveide; 3. Eksperimenti. Galvenais iegūts rezultāts sastāv no diviem komponentiem: 1. Definēti vizualizācijas kritēriji efektīvai diagrammai, kurus var pielietot TFM diagrammām. 2. Izstrādāti aktiera skata uzlabošanas algoritmi un realizēti kā papildu funkcionalitāte esošai IDM rīku kopai, uzlabojot tajā izveidota TFM uztveri. Dokumentā ir 89 lappuses, 36 attēli, 12 tabulas, 7 pielikumi un 26 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi TFM, artieru skats, grafs, vizualizācija, IDM
Atslēgas vārdi angļu valodā TFM, actor view, graph, visualization, IDM
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2022 21:04:22