Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Aktieru skata vizualizācija integrētās priekšmetiskās vides modelēšanas rīku kopā
Title in English Visualization of Actor View in the Integrated Domain Modeling Toolset
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Ērika Nazaruka
Reviewer J. Grigorjevs, SIA "Accenture Latvijas filiāle", Dr.sc.ing., Testēšanas nodaļas vadītājs
Abstract Viens no svarīgākajiem programmatūras izstrādes etapiem, no kura ir atkarīgs turpmākais izstrādes process, izstrādājamas programmatūras kvalitāte un efektivitāte, ir projektēšana. Projektēšana ir arī viens no sarežģītākiem etapiem: arhitektūras izvēle, sistēmas sadalīšana moduļos, uzturēšanas darbu apspriešana – tā ir tikai maza daļa no visām darbībām projektēšanas procesā. Ir skaidrs, ka visefektīvākais paņēmiens ir vizualizēt programmatūras projektējumu, piemēram, ar grafikiem, diagrammām, shēmām utt. Tieši projektējuma vizuālais aspekts ir pētīts šajā darbā - tiek apskatīts 2014. gadā izveidota Integrētās priekšmetiskās vides modelēšanas (Integrated Domain Modeling, IDM) rīku kopa (autors Rīgas Tehniskās universitātes absolvents, inženierzinātņu doktors Armands Šlihte), kura galvenā funkcionalitāte ir pārveidot biznesa scenāriju teksta aprakstu topoloģiskajā funkcionēšanas modelī (Topological Functioning Model jeb TFM), kas tiek atspoguļots grafa veidā ar integrētu aktieru skatu. Šī darba mērķis ir analizēt un identificēt esošas aktieru skata (TFM vizualizācijā) ģenerēšanas implementācijas nepilnības un piedāvāt risinājumu aktieru skata uztveres uzlabošanai. Mērķa sasniegšanai irveikta minēto diagrammu atbilstības noteikšana pēc autora definētiem efektīvas vizualizācijas kritērijiem, kā arī ir piedāvāti un izpētīti vairāki algoritmi TFM aktiera skata uztveres uzlabošanai. Izmantotās zinātniski pētnieciskās metodes: 1. Literatūras avotu analīze; 2. Prototipa izveide; 3. Eksperimenti. Galvenais iegūts rezultāts sastāv no diviem komponentiem: 1. Definēti vizualizācijas kritēriji efektīvai diagrammai, kurus var pielietot TFM diagrammām. 2. Izstrādāti aktiera skata uzlabošanas algoritmi un realizēti kā papildu funkcionalitāte esošai IDM rīku kopai, uzlabojot tajā izveidota TFM uztveri. Dokumentā ir 89 lappuses, 36 attēli, 12 tabulas, 7 pielikumi un 26 informācijas avoti.
Keywords TFM, artieru skats, grafs, vizualizācija, IDM
Keywords in English TFM, actor view, graph, visualization, IDM
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 26.05.2022 21:04:22