Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Būvniecības projektu vadīšanas sistēmas pilnveide
Nosaukums angļu valodā Improvement of construction project management system
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Edgars Pudzis
Recenzents Raja Kočanova
Anotācija Maģistra darba “Būvniecības projektu vadīšanas sistēmas pilnveide“ mērķis ir izstrādāt vadlīnijas būvniecības projektu vadīšanas sistēmas pilnveidei. Maģistra darbs sastāv no ievada un trijām daļām. Analītiskajā daļā ir aplūkotas būvniecības nozares attīstības tendences un prognozes, raksturoti globālie izaicinājumi un to radīto negatīvo efektu dinamika, kā arī vērtēti būvniecības projektu realizācijas riski aktuālo ārējās vides apstākļu ietekmē. Teorētiskajā daļā ir vērtēti projektu vadīšanas un risku vadīšanas aspekti, alternatīvu vadīšanas metožu pielietošanas iespējas, kā arī analizētas normatīvā regulējuma īpatnības un to ietekme uz publisko investīciju projektu realizāciju būvniecībā. Maģistra darba praktiskajā daļā ir identificēti un analizēti instrumenti un pieejas būvniecības projektu realizācijā, kas projektu vadības komandām var palīdzēt samazināt ārējās vides apstākļu radīto negatīvo efektu ietekmi. Maģistra darba noslēgumā ir apkopoti autora secinājumi un izvirzīti priekšlikumi projektu vadīšanas sistēmas pilnveidei. Maģistra darba izstrādes gaitā tika secināts, ka faktiskā būvniecības izmaksu kāpuma dinamika būtiski pārsniedz prognozēto, bet būvniecības resursu (būvmateriālu, darbaspēka) tirgus situāciju šobrīd raksturo resursu ierobežotā pieejamība vai pat noteiktu resursu nepieejamība. Covid-19 pandēmijas ietekme samazinās, bet globālās energokrīzes un jo īpaši Krievijas Federācijas īstenotās karadarbības Ukrainā radīto negatīvo efektu dinamika kopumā raksturojama kā progresējoša. Pēdējais ir vērtējams kā būtisks izaicinājums, ņemot vērā, ka būvniecības nozare Latvijā un Baltijas reģionā kopumā līdz šim ir bijusi cieši saistīta ar karadarbībā iesaistīto valstu būvmateriālu piegādes ķēdēm un darbaspēku. Savukārt, publisko investīciju projektu realizācijas riski šībrīža apstākļos ir krietni augstāki, ņemot vērā stingro un salīdzinoši neelastīgo normatīvo regulējumu, kā arī kompetento institūciju noteiktās prasības projektu īstenošanai. Tāpat pētījuma rezultāti liecina, ka būvprojekta risinājumu alternatīvas, izmaiņas laika un izmaksu vadīšanā, jauna pieeja risku pārdales un būvniecības dalībnieku atbildības sadalījuma jautājumos, kā arī atbilstoša normatīvā regulējuma piemērošana rada potenciālu publisko investīciju projektu sekmīgai realizācijai arī mainīgos un neprognozējamos ārējās vides apstākļos. Maģistra darba apjoms ir 98 lappuses, tai skaitā 19 attēli un 4 tabulas. Literatūras un informācijas avotu saraksts satur 55 avotus.
Atslēgas vārdi Būvniecības projektu vadīšana, globālie izaicinājumi, ārkārtējie ārējās vides apstākļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Construction project management, global challenges, extreme external conditions
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2022 20:43:50