Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Būvniecības projektu vadīšanas sistēmas pilnveide
Title in English Improvement of construction project management system
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Edgars Pudzis
Reviewer Raja Kočanova
Abstract Maģistra darba “Būvniecības projektu vadīšanas sistēmas pilnveide“ mērķis ir izstrādāt vadlīnijas būvniecības projektu vadīšanas sistēmas pilnveidei. Maģistra darbs sastāv no ievada un trijām daļām. Analītiskajā daļā ir aplūkotas būvniecības nozares attīstības tendences un prognozes, raksturoti globālie izaicinājumi un to radīto negatīvo efektu dinamika, kā arī vērtēti būvniecības projektu realizācijas riski aktuālo ārējās vides apstākļu ietekmē. Teorētiskajā daļā ir vērtēti projektu vadīšanas un risku vadīšanas aspekti, alternatīvu vadīšanas metožu pielietošanas iespējas, kā arī analizētas normatīvā regulējuma īpatnības un to ietekme uz publisko investīciju projektu realizāciju būvniecībā. Maģistra darba praktiskajā daļā ir identificēti un analizēti instrumenti un pieejas būvniecības projektu realizācijā, kas projektu vadības komandām var palīdzēt samazināt ārējās vides apstākļu radīto negatīvo efektu ietekmi. Maģistra darba noslēgumā ir apkopoti autora secinājumi un izvirzīti priekšlikumi projektu vadīšanas sistēmas pilnveidei. Maģistra darba izstrādes gaitā tika secināts, ka faktiskā būvniecības izmaksu kāpuma dinamika būtiski pārsniedz prognozēto, bet būvniecības resursu (būvmateriālu, darbaspēka) tirgus situāciju šobrīd raksturo resursu ierobežotā pieejamība vai pat noteiktu resursu nepieejamība. Covid-19 pandēmijas ietekme samazinās, bet globālās energokrīzes un jo īpaši Krievijas Federācijas īstenotās karadarbības Ukrainā radīto negatīvo efektu dinamika kopumā raksturojama kā progresējoša. Pēdējais ir vērtējams kā būtisks izaicinājums, ņemot vērā, ka būvniecības nozare Latvijā un Baltijas reģionā kopumā līdz šim ir bijusi cieši saistīta ar karadarbībā iesaistīto valstu būvmateriālu piegādes ķēdēm un darbaspēku. Savukārt, publisko investīciju projektu realizācijas riski šībrīža apstākļos ir krietni augstāki, ņemot vērā stingro un salīdzinoši neelastīgo normatīvo regulējumu, kā arī kompetento institūciju noteiktās prasības projektu īstenošanai. Tāpat pētījuma rezultāti liecina, ka būvprojekta risinājumu alternatīvas, izmaiņas laika un izmaksu vadīšanā, jauna pieeja risku pārdales un būvniecības dalībnieku atbildības sadalījuma jautājumos, kā arī atbilstoša normatīvā regulējuma piemērošana rada potenciālu publisko investīciju projektu sekmīgai realizācijai arī mainīgos un neprognozējamos ārējās vides apstākļos. Maģistra darba apjoms ir 98 lappuses, tai skaitā 19 attēli un 4 tabulas. Literatūras un informācijas avotu saraksts satur 55 avotus.
Keywords Būvniecības projektu vadīšana, globālie izaicinājumi, ārkārtējie ārējās vides apstākļi
Keywords in English Construction project management, global challenges, extreme external conditions
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 26.05.2022 20:43:50