Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Zaļo produktu patēriņu ietekmējošo faktoru identificēšana un novērtēšana.
Nosaukums angļu valodā Identification and Evaluation of Factors Affecting Consumption of Green Products.
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Kristīne Fedotova
Anotācija Maģistra darba autor: Ashwin Joseph Wilson Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., docente. Ieva Andersone Maģistra darba temats: Zaļo produktu patēriņu ietekmējošo faktoru identificēšana un novērtēšana Maģistra darbs: ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un ieteikumiem. Darba apjoms ir 98 lpp., tajā ir 31 attēli, 36 tabulas, 21 formula. Bibliogrāfija un avotu saraksts satur 40 avotus angļu valodā. Darbam ir 15 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Šī darba galvenais mērķis bija izpētīt un aprakstīt faktorus, kas ietekmē klientu uztveri par zaļajiem produktiem un pakalpojumiem. Sistemātiskā literatūras pārskatā tika iegūti aptuveni 25 elementi, kurus autori klasificēja piecos nozīmīgos mainīgajos, pamatojoties uz katras pazīmes rakstura pārbaudi. Šajā pētījumā izmantotā sistemātiskā aptauja izraisīja 612 atbildes no astoņām valstīm visā pasaulē. Šie dati tika izmantoti, lai pētītu saistību starp mainīgo lielumu un klienta nodomu iegādāties zaļas lietas, izmantojot Chi-Square testu. Turklāt tika izmantots Kruskal-Wallis H tests, lai noteiktu, kā klienta dzimtās valsts kultūra ietekmē viņu attieksmi pret zaļajiem pirkumiem. Pēc tam AHP analīžu rezultāti tika izmantoti, lai noteiktu kritiskākos faktorus, pamatojoties uz ātras aprites patēriņa preču ekspertu analīzi. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Ashwin Joseph Wilson, Assist. Prof., Dr. oec Ieva Andersone (2022). Klientu attieksmi pret zaļo produktu patēriņu ietekmējošo faktoru identificēšana un novērtēšana. Maģistra darbs. Rīga: RTU, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Studiju programma “Rūpniecības inženierzinātnes un vadība” 98 lpp.
Atslēgas vārdi Klientu Attieksme, Zaļie Produkti, Analītiskās Hierarhijas Process
Atslēgas vārdi angļu valodā Customer Attitude, Green Products, Analytic Hierarchy Process
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2022 15:37:34