Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Zaļo produktu patēriņu ietekmējošo faktoru identificēšana un novērtēšana.
Title in English Identification and Evaluation of Factors Affecting Consumption of Green Products.
Department
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Kristīne Fedotova
Abstract Maģistra darba autor: Ashwin Joseph Wilson Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., docente. Ieva Andersone Maģistra darba temats: Zaļo produktu patēriņu ietekmējošo faktoru identificēšana un novērtēšana Maģistra darbs: ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un ieteikumiem. Darba apjoms ir 98 lpp., tajā ir 31 attēli, 36 tabulas, 21 formula. Bibliogrāfija un avotu saraksts satur 40 avotus angļu valodā. Darbam ir 15 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Šī darba galvenais mērķis bija izpētīt un aprakstīt faktorus, kas ietekmē klientu uztveri par zaļajiem produktiem un pakalpojumiem. Sistemātiskā literatūras pārskatā tika iegūti aptuveni 25 elementi, kurus autori klasificēja piecos nozīmīgos mainīgajos, pamatojoties uz katras pazīmes rakstura pārbaudi. Šajā pētījumā izmantotā sistemātiskā aptauja izraisīja 612 atbildes no astoņām valstīm visā pasaulē. Šie dati tika izmantoti, lai pētītu saistību starp mainīgo lielumu un klienta nodomu iegādāties zaļas lietas, izmantojot Chi-Square testu. Turklāt tika izmantots Kruskal-Wallis H tests, lai noteiktu, kā klienta dzimtās valsts kultūra ietekmē viņu attieksmi pret zaļajiem pirkumiem. Pēc tam AHP analīžu rezultāti tika izmantoti, lai noteiktu kritiskākos faktorus, pamatojoties uz ātras aprites patēriņa preču ekspertu analīzi. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Ashwin Joseph Wilson, Assist. Prof., Dr. oec Ieva Andersone (2022). Klientu attieksmi pret zaļo produktu patēriņu ietekmējošo faktoru identificēšana un novērtēšana. Maģistra darbs. Rīga: RTU, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Studiju programma “Rūpniecības inženierzinātnes un vadība” 98 lpp.
Keywords Klientu Attieksme, Zaļie Produkti, Analītiskās Hierarhijas Process
Keywords in English Customer Attitude, Green Products, Analytic Hierarchy Process
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 26.05.2022 15:37:34