Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Niedru biomasas izmantošanas iespēju izvērtējums"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of reed biomass use"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Dagnija Blumberga
Recenzents Vivita Priedniece
Anotācija Niedru biomasa ir plaši pieejams resurss, kura apjoms ik gadu palielinās, tās veido monodominantas, plašas audzes, kas rada apdraudējumus bioloģiskajai daudzveidībai un vērtīgajām purva un mitrāju ekosistēmām. Niedru audžu apsaimniekošana un resursa ilgtspējīga izmantošana ir iespēja izmantot vērtīgo bioresursu, saglabājot ekosistēmas un bioloģisko daudzveidību un samazinot ietekmi uz vidi. Darbā apskatīta niedru biomasa, tās pieejamība un izmantošanas iespējas dažādās nozarēs. Veicot literatūras analīzi, identificētas 9 iespējamās niedru biomasas izmantošanas alternatīvas. Bakalaura darbā salīdzinātas niedru biomasas izmantošanas iespējas, izmantojot daudzkritēriju analīzes metodes – AHP, TOPSIS un jutīguma analīzi. Alternatīvu salīdzināšanai izmantoti 12 ekonomiskie, tehnoloģiskie, vides un sociālie indikatori, to vērtības noteiktas, izmantojot literatūras avotus vai vides inženierzinātņu ekspertu viedokli. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, sniegtas rekomendācijas niedru biomasas ilgtspējīgai izmantošanai Latvijā. Veicot visaptverošu daudzkritēriju analīzi, noskaidrots, ka labākās alternatīvas niedru biomasas izmantošanai Latvijā ir niedru jumta seguma ražošana, cietā kurināmā jeb niedru granulu ražošana, skaņas vai siltumizolācijas paneļu ražošana, biogāzes ražošana un inovatīvu vienreizlietojamo produktu aizstājēju ražošana. Par stabilākajām atzītas niedru izmantošanas iespējas enerģētikas sektorā un būvniecības nozarē. Iegūtie rezultāti papildina iepriekš veiktos pētījumus un sniedz jaunu ieskatu niedru potenciālam enerģētikā un būvniecībā, kā arī inovatīvu produktu ražošanā. Niedru biomasas ilgtspējīgai izmantošanai nepieciešams izstrādāt niedru apsaimniekošanas plānu Latvijā vai daļā valsts teritoriju, kā arī apzināt šobrīd pieejamos resursus un turpināt pētījumus, sadarbībā ar enerģētikas un būvniecības nozaru speciālistiem.
Atslēgas vārdi Niedru biomasa, multikritēriju analīze, TOPSIS, biomasa, ilgtspējīga attīstība, atjaunojamie energoresursi
Atslēgas vārdi angļu valodā Reed biomass, multi-criteria analysis, TOPSIS, biomass, sustainable development, renewable resources
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2022 15:32:11