Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Niedru biomasas izmantošanas iespēju izvērtējums"
Title in English "Analysis of reed biomass use"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Dagnija Blumberga
Reviewer Vivita Priedniece
Abstract Niedru biomasa ir plaši pieejams resurss, kura apjoms ik gadu palielinās, tās veido monodominantas, plašas audzes, kas rada apdraudējumus bioloģiskajai daudzveidībai un vērtīgajām purva un mitrāju ekosistēmām. Niedru audžu apsaimniekošana un resursa ilgtspējīga izmantošana ir iespēja izmantot vērtīgo bioresursu, saglabājot ekosistēmas un bioloģisko daudzveidību un samazinot ietekmi uz vidi. Darbā apskatīta niedru biomasa, tās pieejamība un izmantošanas iespējas dažādās nozarēs. Veicot literatūras analīzi, identificētas 9 iespējamās niedru biomasas izmantošanas alternatīvas. Bakalaura darbā salīdzinātas niedru biomasas izmantošanas iespējas, izmantojot daudzkritēriju analīzes metodes – AHP, TOPSIS un jutīguma analīzi. Alternatīvu salīdzināšanai izmantoti 12 ekonomiskie, tehnoloģiskie, vides un sociālie indikatori, to vērtības noteiktas, izmantojot literatūras avotus vai vides inženierzinātņu ekspertu viedokli. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, sniegtas rekomendācijas niedru biomasas ilgtspējīgai izmantošanai Latvijā. Veicot visaptverošu daudzkritēriju analīzi, noskaidrots, ka labākās alternatīvas niedru biomasas izmantošanai Latvijā ir niedru jumta seguma ražošana, cietā kurināmā jeb niedru granulu ražošana, skaņas vai siltumizolācijas paneļu ražošana, biogāzes ražošana un inovatīvu vienreizlietojamo produktu aizstājēju ražošana. Par stabilākajām atzītas niedru izmantošanas iespējas enerģētikas sektorā un būvniecības nozarē. Iegūtie rezultāti papildina iepriekš veiktos pētījumus un sniedz jaunu ieskatu niedru potenciālam enerģētikā un būvniecībā, kā arī inovatīvu produktu ražošanā. Niedru biomasas ilgtspējīgai izmantošanai nepieciešams izstrādāt niedru apsaimniekošanas plānu Latvijā vai daļā valsts teritoriju, kā arī apzināt šobrīd pieejamos resursus un turpināt pētījumus, sadarbībā ar enerģētikas un būvniecības nozaru speciālistiem.
Keywords Niedru biomasa, multikritēriju analīze, TOPSIS, biomasa, ilgtspējīga attīstība, atjaunojamie energoresursi
Keywords in English Reed biomass, multi-criteria analysis, TOPSIS, biomass, sustainable development, renewable resources
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 26.05.2022 15:32:11