Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Automatizētās NILLTPFN iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana, izmantojot klientu un nozares riska novērtējuma identifikatorus”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of the Automated AML Internal Control System Using Customer and Industry Risk Assessment Indicators”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aldis Lieljuksis, Dr.jur.
Recenzents Sandra Kārkliņa-Ādmine, VID Muitas pārvaldes direktora vietniece, Mg.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Automatizētās NILLTPFN iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana, izmantojot klientu un nozares riska novērtējuma identifikatorus”. Pētījumu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes, Muitas un nodokļu katedras profesionālā maģistra studiju programmas “Muitas un nodokļu administrēšana” studente Ilze Krauze. Darba zinātniskais vadītājs ir prof. asoc. prof. Dr.jur. Aldis Lieljuksis. Teorētiskajā daļā ir izanalizēti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas normatīvie akti, riska indikatoru noteikšanai komercbankas darbībā. Veicot Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas, Eiropas Parlamenta un Padomes Piektās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvas, OECD un FATF rekomendāciju, ANO un ES sankciju sarakstu analīzi, darbā tiek identificēti riska indikatori, kas ir pamats noziedzīgi iegūtu līdzekļu apkarošanas sistēmas ieviešanai, t.sk. informācijas tehnoloģijas risinājumu ieviešanai. Analītiskajā daļā ir apkopoti un izanalizēti klientu izpētes procesi, informācijas sistēmas un tās elementi, kā arī risku analīzei pielietotie pamatprincipi komercbankā X. Darbā tiek novērtēta komercbankas X iekšējas kontroles sistēma, aizsardzības līnijas, automatizētā maksājumu un darījumu uzraudzība, kā arī klientu izpētes prakse Latvijas un Zviedrijas komercbankas X struktūrvienībās. Praktiskajā daļā ir izanalizētas komercbankas X pielietotās informācijas sistēmas klientu risku noteikšanai, indikatoru un dokumentācijas pārbaudei. Izveidota NILLTFN riska indikatoru un automatizētu informācijas tehnoloģijas risinājumu funkcionalitātes matrica. Darba noslēgumā apkopoti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Darba apjoms ir 78 lappuses, kas sastāv no 3 nodaļām, 26 apakšnodaļām. Darbā ievietots 1 attēls un 4 tabulas. Atslēgas vārdi: NILLTPFN, AML, KYC, indikatori, komercbanka, klientu izpēte.
Atslēgas vārdi NILLTPFN, AML, KYC, indikatori, komercbanka, klientu izpēte.
Atslēgas vārdi angļu valodā NILLTPFN, AML, KYC, indicators, commercial bank, customer research
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2022 13:34:00