Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Automatizētās NILLTPFN iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana, izmantojot klientu un nozares riska novērtējuma identifikatorus”
Title in English “Improvement of the Automated AML Internal Control System Using Customer and Industry Risk Assessment Indicators”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Aldis Lieljuksis, Dr.jur.
Reviewer Sandra Kārkliņa-Ādmine, VID Muitas pārvaldes direktora vietniece, Mg.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir “Automatizētās NILLTPFN iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana, izmantojot klientu un nozares riska novērtējuma identifikatorus”. Pētījumu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes, Muitas un nodokļu katedras profesionālā maģistra studiju programmas “Muitas un nodokļu administrēšana” studente Ilze Krauze. Darba zinātniskais vadītājs ir prof. asoc. prof. Dr.jur. Aldis Lieljuksis. Teorētiskajā daļā ir izanalizēti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas normatīvie akti, riska indikatoru noteikšanai komercbankas darbībā. Veicot Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas, Eiropas Parlamenta un Padomes Piektās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvas, OECD un FATF rekomendāciju, ANO un ES sankciju sarakstu analīzi, darbā tiek identificēti riska indikatori, kas ir pamats noziedzīgi iegūtu līdzekļu apkarošanas sistēmas ieviešanai, t.sk. informācijas tehnoloģijas risinājumu ieviešanai. Analītiskajā daļā ir apkopoti un izanalizēti klientu izpētes procesi, informācijas sistēmas un tās elementi, kā arī risku analīzei pielietotie pamatprincipi komercbankā X. Darbā tiek novērtēta komercbankas X iekšējas kontroles sistēma, aizsardzības līnijas, automatizētā maksājumu un darījumu uzraudzība, kā arī klientu izpētes prakse Latvijas un Zviedrijas komercbankas X struktūrvienībās. Praktiskajā daļā ir izanalizētas komercbankas X pielietotās informācijas sistēmas klientu risku noteikšanai, indikatoru un dokumentācijas pārbaudei. Izveidota NILLTFN riska indikatoru un automatizētu informācijas tehnoloģijas risinājumu funkcionalitātes matrica. Darba noslēgumā apkopoti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Darba apjoms ir 78 lappuses, kas sastāv no 3 nodaļām, 26 apakšnodaļām. Darbā ievietots 1 attēls un 4 tabulas. Atslēgas vārdi: NILLTPFN, AML, KYC, indikatori, komercbanka, klientu izpēte.
Keywords NILLTPFN, AML, KYC, indikatori, komercbanka, klientu izpēte.
Keywords in English NILLTPFN, AML, KYC, indicators, commercial bank, customer research
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 26.05.2022 13:34:00