Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Vēsturisko ēku komercializācijas attīstības modelis
Nosaukums angļu valodā Development Model of Commercialization of Historical Buildings
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Māris Millers
Anotācija Noslēguma darba autors: Linda Dita Ābola Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., profesore Elīna Gaile-Sarkane Noslēguma darba temats: Vēsturisko ēku komercializācijas attīstības modelis Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 4 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 99 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 36 avoti latviešu, 41 - angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: tika analizēta zinātniskā literatūra par vēsturisko ēku komercializācijas teorētiskajiem aspektiem un vēsturisko ēku attīstības iespējām Latvijā. Darba pētījumam tika izstrādāta atbilstoša metodoloģija. Darba pētījumā, tika veiktas 5 ekspertu intervijas un aptauja, kurā piedalījās 120 respondenti no Latvijas. Aptaujas rezultāti tika analizēti ar aprakstošo statistisko un grafiskās analīzes metodēm. Balstoties uz izveidoto teorētisko bāzi, ekspertu interviju analīzi un aptaujas rezultātiem, tika izstrādāts modelis, ko var izmantot privātpersonas, valsts un pašvaldības institūcijas, lai izvērtētu, kāds ir konkrētās vēsturiskās ēkas komercializācijas potenciāls tās atjaunošanas gadījumā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Ābola L. (2022) Vēsturisko ēku komercializācijas attīstības modelis Maģistra darbs/ L. Ābola, E. Gaile-Sarkane. - Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 184lpp.
Atslēgas vārdi vēsturiskās ēkas, komercializācija, attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Historical Buildings, Commercialization, Development
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2022 11:20:18