Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Vēsturisko ēku komercializācijas attīstības modelis
Title in English Development Model of Commercialization of Historical Buildings
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Māris Millers
Abstract Noslēguma darba autors: Linda Dita Ābola Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., profesore Elīna Gaile-Sarkane Noslēguma darba temats: Vēsturisko ēku komercializācijas attīstības modelis Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 4 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 99 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 36 avoti latviešu, 41 - angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: tika analizēta zinātniskā literatūra par vēsturisko ēku komercializācijas teorētiskajiem aspektiem un vēsturisko ēku attīstības iespējām Latvijā. Darba pētījumam tika izstrādāta atbilstoša metodoloģija. Darba pētījumā, tika veiktas 5 ekspertu intervijas un aptauja, kurā piedalījās 120 respondenti no Latvijas. Aptaujas rezultāti tika analizēti ar aprakstošo statistisko un grafiskās analīzes metodēm. Balstoties uz izveidoto teorētisko bāzi, ekspertu interviju analīzi un aptaujas rezultātiem, tika izstrādāts modelis, ko var izmantot privātpersonas, valsts un pašvaldības institūcijas, lai izvērtētu, kāds ir konkrētās vēsturiskās ēkas komercializācijas potenciāls tās atjaunošanas gadījumā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Ābola L. (2022) Vēsturisko ēku komercializācijas attīstības modelis Maģistra darbs/ L. Ābola, E. Gaile-Sarkane. - Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 184lpp.
Keywords vēsturiskās ēkas, komercializācija, attīstība
Keywords in English Historical Buildings, Commercialization, Development
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 26.05.2022 11:20:18