Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Industriālā īpašuma tirgus attīstības stratēģija Latvijā
Nosaukums angļu valodā Industrial property market development strategy in Latvia
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents Antra Kundziņa
Anotācija Maģistra darba ietvaros tiek pētīta Latvijas industriālā īpašuma tirgus attīstība, tā raksturojošie un ietekmējošie faktori, attīstības stratēģija. Analītiskajā daļā apskatīti nozares attīstības ekonomiskie rādītāji, tādi kā industriālā īpašuma būvniecības, darījumu aktivitāte, nomas tirgus. Būvniecības un darījumu aktivitāte apskatīta arī reģionālajā kontekstā, lai izvērtētu nozares telpisko attīstību. Apskatītas arī tendences un tirgus pievilcība. Analizēti arī nozares ietekmējošie galvenie tautsaimniecības rādītāji. Iekļauts arī Baltijas un Austrumeiropas tirgus apskats, lai izvērtētu Latvijas pozīciju starptautiskajā mērogā. Teorētiskajā daļā apskatīts industriālā īpašuma jēdzieniskais ietvars, iedalījums, tā vieta nekustamo īpašumu tirgū. Apkopoti arī zinātniskajos pētījumos paustie nozares raksturojošie un ietekmējošie rādītāji. No stratēģiskās plānošanas skatupunkta, apskatīti Latvijas ilgtspējīgās attīstības stratēģijās paustie mērķi industriālo īpašumu attīstības sakarā valsts, reģionālajā un vietējā līmenī. Apskatīti arī esošie valsts mehānismi nozares attīstības veicināšanā. Detalizētāk apskatot Latvijā darbojošās ekonomiskās zonas, to industriālā īpašuma veicinošos atbalsta mehānismus, kā arī Eiropas fondu programmas un citas valsts atbalsta programmas. Praktiskās daļas ietvaros veikta iepriekš darbā apskatīto tautsaimniecības rādītāju saistība ar industriālo īpašumu tirgus aktivitāti. Veikta arī nozares SVID analīze. Apskatot detalizētāk svarīgāko SVID analīzē ietverto faktoru padziļinātu analīzi, izvērtējot īstenoto esošo pasākumu rezultātus, apskatot pozitīvos aspektus un iespējamos uzlabojumus nozares attīstības veicināšanā, kā arī esošo veikto pasākumu rezultātu nozares attīstības stratēģijā Darbā tiek secināts, ka Latvijas industriālo īpašumu tirgū dominē darījumi ar esošo īpašumu, salīdzinājumā ar jaunu būvniecību. Lielākā tirgus aktivitāte notiek Rīgā un Pierīgā. Novērojama loģistikas izplešanās. Netika novērotas ciešas korelācijas starp IKP, būvniecības un ražošanas apjomu indeksiem un kravu pārvadājumu apjomiem ar industriālā īpašuma tirgus aktivitāti. Lielāka ietekme Latvijas industriālā īpašuma attīstībai ir dažādiem atbalsta mehānismiem, ES fondu programmām. Latvijā industriālo īpašumu attīstības stratēģija bāzēta uz jaunu, brīvo teritoriju attīstību stratēģiski izdevīgās vietās, resursefektīvas saimniekošanas veicināšanu un infrastruktūras sakārtošanu. Darbs veidots datorrakstā latviešu valodā. Darba apjoms 108 lpp. Darbā ietvertas 9 tabulas,47 attēli, izmantoti 75 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Industriālais nekustamais īpašums, nekustamais īpašums, attīstības stratēģija, Latvija, nekustamā īpašuma tirgus.
Atslēgas vārdi angļu valodā industrial property, real estate, development strategy, Latvia, property market
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2022 11:03:26