Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Industriālā īpašuma tirgus attīstības stratēģija Latvijā
Title in English Industrial property market development strategy in Latvia
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Ineta Geipele
Reviewer Antra Kundziņa
Abstract Maģistra darba ietvaros tiek pētīta Latvijas industriālā īpašuma tirgus attīstība, tā raksturojošie un ietekmējošie faktori, attīstības stratēģija. Analītiskajā daļā apskatīti nozares attīstības ekonomiskie rādītāji, tādi kā industriālā īpašuma būvniecības, darījumu aktivitāte, nomas tirgus. Būvniecības un darījumu aktivitāte apskatīta arī reģionālajā kontekstā, lai izvērtētu nozares telpisko attīstību. Apskatītas arī tendences un tirgus pievilcība. Analizēti arī nozares ietekmējošie galvenie tautsaimniecības rādītāji. Iekļauts arī Baltijas un Austrumeiropas tirgus apskats, lai izvērtētu Latvijas pozīciju starptautiskajā mērogā. Teorētiskajā daļā apskatīts industriālā īpašuma jēdzieniskais ietvars, iedalījums, tā vieta nekustamo īpašumu tirgū. Apkopoti arī zinātniskajos pētījumos paustie nozares raksturojošie un ietekmējošie rādītāji. No stratēģiskās plānošanas skatupunkta, apskatīti Latvijas ilgtspējīgās attīstības stratēģijās paustie mērķi industriālo īpašumu attīstības sakarā valsts, reģionālajā un vietējā līmenī. Apskatīti arī esošie valsts mehānismi nozares attīstības veicināšanā. Detalizētāk apskatot Latvijā darbojošās ekonomiskās zonas, to industriālā īpašuma veicinošos atbalsta mehānismus, kā arī Eiropas fondu programmas un citas valsts atbalsta programmas. Praktiskās daļas ietvaros veikta iepriekš darbā apskatīto tautsaimniecības rādītāju saistība ar industriālo īpašumu tirgus aktivitāti. Veikta arī nozares SVID analīze. Apskatot detalizētāk svarīgāko SVID analīzē ietverto faktoru padziļinātu analīzi, izvērtējot īstenoto esošo pasākumu rezultātus, apskatot pozitīvos aspektus un iespējamos uzlabojumus nozares attīstības veicināšanā, kā arī esošo veikto pasākumu rezultātu nozares attīstības stratēģijā Darbā tiek secināts, ka Latvijas industriālo īpašumu tirgū dominē darījumi ar esošo īpašumu, salīdzinājumā ar jaunu būvniecību. Lielākā tirgus aktivitāte notiek Rīgā un Pierīgā. Novērojama loģistikas izplešanās. Netika novērotas ciešas korelācijas starp IKP, būvniecības un ražošanas apjomu indeksiem un kravu pārvadājumu apjomiem ar industriālā īpašuma tirgus aktivitāti. Lielāka ietekme Latvijas industriālā īpašuma attīstībai ir dažādiem atbalsta mehānismiem, ES fondu programmām. Latvijā industriālo īpašumu attīstības stratēģija bāzēta uz jaunu, brīvo teritoriju attīstību stratēģiski izdevīgās vietās, resursefektīvas saimniekošanas veicināšanu un infrastruktūras sakārtošanu. Darbs veidots datorrakstā latviešu valodā. Darba apjoms 108 lpp. Darbā ietvertas 9 tabulas,47 attēli, izmantoti 75 literatūras avoti.
Keywords Industriālais nekustamais īpašums, nekustamais īpašums, attīstības stratēģija, Latvija, nekustamā īpašuma tirgus.
Keywords in English industrial property, real estate, development strategy, Latvia, property market
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 26.05.2022 11:03:26