Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Andrejsalas ilgtspējīgas attīstības iespējas
Nosaukums angļu valodā Opportunities for the sustainable development of Andrejsala
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Sarmīte Barvika
Recenzents Normunds Balabka
Anotācija Bakalaura darba autore Laura Dreimane izstrādāja pētījumu par tematu “Andrejsalas ilgtspējīgas attīstības iespējas”. Bakalaura darba zinātniskā vadītāja ir Prof.mag. Arch., MBA Sarmīte Barvika. Bakalaura darbs izstrādāts latviešu valodā un to veido ievads, 3 daļas, kas sastāv no 9 nodaļām, un secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 29 attēli un 20 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauti 59 avoti, no kuriem 39 ir latviešu valodā un 20 angļu valodā. Bakalaura darbam pievienoti 13 pielikumi. Degradētu teritoriju galvenais rašanās iemesls ir strauja pilsētas urbanizācija, ļaujot pilsētām izplesties un apgūstot jaunas teritorijas, kamēr esošās tiek pamestas un atstātas novārtā. Andrejsala ir izveidojusies par degradētu teritoriju ostas darbības pārtraukšanas dēļ tajā un kļuvusi par nepilnīgi funkcionējošu teritoriju bez skaidra nākotnes attīstības scenārija. Andrejsalas ģeogrāfiskais novietojums piešķir teritorijai lielu potenciālu tās attīstībai un jauna tēla veidošanai, kas varētu kļūt par Rīgas pilsētas vizītkarti. Pirmajā bakalaura darba daļā tiek raksturoti tādi teorētiskie aspekti kā ilgtspējīgas attīstības pamatprincipi un degradētas teritorijas jēdziens. Analītiskajā daļā tiek apskatīta Andrejsalas teritorijas vēsture, attīstība un izmantošana mūsdienās, tiek veikta plānošanas dokumentu analīze un raksturoti industriālo ūdensmalu teritoriju attīstības piemēri Eiropā. Praktiskajā daļā tiek veikta Andrejsalai piegulošo apkaimju iedzīvotāju viedokļa analīze, pašvaldības, privātā un sabiedriskā sektora pārstāvju viedokļu analīze un tiek izstrādāti kritēriji Andrejsalas teritorijas atjaunošanas un iekļaušanas pilsētvidē nodrošināšanai.
Atslēgas vārdi Andrejsala, degradēta teritorija, industriālas teritorijas attīstība, ilgtspējīga attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Andrejsala, brownfields, development of industrial territory, sustainable development
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2022 10:39:30