Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language Andrejsalas ilgtspējīgas attīstības iespējas
Title in English Opportunities for the sustainable development of Andrejsala
Department
Scientific advisor Sarmīte Barvika
Reviewer Normunds Balabka
Abstract Bakalaura darba autore Laura Dreimane izstrādāja pētījumu par tematu “Andrejsalas ilgtspējīgas attīstības iespējas”. Bakalaura darba zinātniskā vadītāja ir Prof.mag. Arch., MBA Sarmīte Barvika. Bakalaura darbs izstrādāts latviešu valodā un to veido ievads, 3 daļas, kas sastāv no 9 nodaļām, un secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 29 attēli un 20 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauti 59 avoti, no kuriem 39 ir latviešu valodā un 20 angļu valodā. Bakalaura darbam pievienoti 13 pielikumi. Degradētu teritoriju galvenais rašanās iemesls ir strauja pilsētas urbanizācija, ļaujot pilsētām izplesties un apgūstot jaunas teritorijas, kamēr esošās tiek pamestas un atstātas novārtā. Andrejsala ir izveidojusies par degradētu teritoriju ostas darbības pārtraukšanas dēļ tajā un kļuvusi par nepilnīgi funkcionējošu teritoriju bez skaidra nākotnes attīstības scenārija. Andrejsalas ģeogrāfiskais novietojums piešķir teritorijai lielu potenciālu tās attīstībai un jauna tēla veidošanai, kas varētu kļūt par Rīgas pilsētas vizītkarti. Pirmajā bakalaura darba daļā tiek raksturoti tādi teorētiskie aspekti kā ilgtspējīgas attīstības pamatprincipi un degradētas teritorijas jēdziens. Analītiskajā daļā tiek apskatīta Andrejsalas teritorijas vēsture, attīstība un izmantošana mūsdienās, tiek veikta plānošanas dokumentu analīze un raksturoti industriālo ūdensmalu teritoriju attīstības piemēri Eiropā. Praktiskajā daļā tiek veikta Andrejsalai piegulošo apkaimju iedzīvotāju viedokļa analīze, pašvaldības, privātā un sabiedriskā sektora pārstāvju viedokļu analīze un tiek izstrādāti kritēriji Andrejsalas teritorijas atjaunošanas un iekļaušanas pilsētvidē nodrošināšanai.
Keywords Andrejsala, degradēta teritorija, industriālas teritorijas attīstība, ilgtspējīga attīstība
Keywords in English Andrejsala, brownfields, development of industrial territory, sustainable development
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 26.05.2022 10:39:30