Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Ekosistēmu pakalpojumu telpas un laika ietekmes novērtējums Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Assessing spatial-temporal effects of ecosystem services in Latvia"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Francesco Romagnoli
Recenzents Ieva Pakere
Anotācija Mūsdienās strauji mainīgais klimats liek mums konstruktīvāk domāt par izvēlēm un mūsu rīcības iespējamiem rezultātiem. Kā teikts ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā līdz 2020. gadam, “dalībvalstis līdz 2014. gadam kartēs un novērtēs ekosistēmu un to pakalpojumu stāvokli valsts teritorijā, līdz 2020. gadam novērtēs šādu pakalpojumu ekonomisko vērtību un veicinās šo vērtību integrāciju grāmatvedībā un ziņošanas sistēmas ES un valstu līmenī līdz 2020. gadam "Ekosistēmu pakalpojumiem un to kartēšanai vajadzētu iegūt lielāku vilci nekā jebkad agrāk. Precīzs ekosistēmu pakalpojumu novērtējums sniedz padziļinātu priekšstatu par iespējām un resursiem, ko daba sniedz šķietami bez maksas, kā arī priekšstatu par zonējumu, kur šo pakalpojumu apjomu nelabvēlīgi ietekmē cilvēka darbība. Pamatojoties uz to, maģistra darba vispārējais mērķis ir veikt ekosistēmu pakalpojumu statusa daudzkritēriju analīzi ĢIS platformas ietvaros telpiski laika novērtējumam. Tiek analizēta gadījuma izpētes pilotteritorija - Kaigu kūdras purvs, balstoties uz darba vadītāju uzdotajiem uzdevumiem. Novērtējums tiek veikts divos scenārijos. Pirmajā nodaļā ir sniegts visaptverošs literatūras apskats par tēmu - ekosistēmu pakalpojumi un ekosistēmu pakalpojumu kartēšana. Tiek pētīts arī pašreizējais ekosistēmu stāvoklis ES. Otrajā nodaļā metodoloģija, kas izmantota ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanai un kartēšanai - soli pa solim ceļvedis vairāku kritēriju pārklājuma analīzei. Trešajā nodaļā gadījuma izpēte, sākot ar pilotteritorijas aprakstu un pilniem ekosistēmu indikatoru aprakstiem, kas tika izvēlēti novērtējumam. Visbeidzot, pēdējās nodaļas ir paredzētas rezultātiem un secinājumiem, kā arī piezīmes par iespējamiem gadījuma izpētes uzlabojumiem Galvenie secinājumi no promocijas darba ir balstīti uz ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas iespējām. Ekosistēmu pakalpojumu novērtējums dod iespēju izprast ekosistēmu pakalpojumu apjomu telpiskā vai telpiski laika plānā atbilstoši izvēlētajai pieejai. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no 73 lappusēm, 27 attēliem, 31 tabulas, 2 pielikumiem. Darba izstrādei izmantoti 85 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Ekosistēmas; Ekosistēmas pakalpojumi; Biodiversitāte; Ekosistēmas novērtējums; GIS
Atslēgas vārdi angļu valodā Ecosystems; Ecosystem services; Biodiversity; Ecosystem assessment; GIS
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2022 09:25:20