Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environment Engineering
Title in original language "Ekosistēmu pakalpojumu telpas un laika ietekmes novērtējums Latvijā"
Title in English "Assessing spatial-temporal effects of ecosystem services in Latvia"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Francesco Romagnoli
Reviewer Ieva Pakere
Abstract Mūsdienās strauji mainīgais klimats liek mums konstruktīvāk domāt par izvēlēm un mūsu rīcības iespējamiem rezultātiem. Kā teikts ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā līdz 2020. gadam, “dalībvalstis līdz 2014. gadam kartēs un novērtēs ekosistēmu un to pakalpojumu stāvokli valsts teritorijā, līdz 2020. gadam novērtēs šādu pakalpojumu ekonomisko vērtību un veicinās šo vērtību integrāciju grāmatvedībā un ziņošanas sistēmas ES un valstu līmenī līdz 2020. gadam "Ekosistēmu pakalpojumiem un to kartēšanai vajadzētu iegūt lielāku vilci nekā jebkad agrāk. Precīzs ekosistēmu pakalpojumu novērtējums sniedz padziļinātu priekšstatu par iespējām un resursiem, ko daba sniedz šķietami bez maksas, kā arī priekšstatu par zonējumu, kur šo pakalpojumu apjomu nelabvēlīgi ietekmē cilvēka darbība. Pamatojoties uz to, maģistra darba vispārējais mērķis ir veikt ekosistēmu pakalpojumu statusa daudzkritēriju analīzi ĢIS platformas ietvaros telpiski laika novērtējumam. Tiek analizēta gadījuma izpētes pilotteritorija - Kaigu kūdras purvs, balstoties uz darba vadītāju uzdotajiem uzdevumiem. Novērtējums tiek veikts divos scenārijos. Pirmajā nodaļā ir sniegts visaptverošs literatūras apskats par tēmu - ekosistēmu pakalpojumi un ekosistēmu pakalpojumu kartēšana. Tiek pētīts arī pašreizējais ekosistēmu stāvoklis ES. Otrajā nodaļā metodoloģija, kas izmantota ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanai un kartēšanai - soli pa solim ceļvedis vairāku kritēriju pārklājuma analīzei. Trešajā nodaļā gadījuma izpēte, sākot ar pilotteritorijas aprakstu un pilniem ekosistēmu indikatoru aprakstiem, kas tika izvēlēti novērtējumam. Visbeidzot, pēdējās nodaļas ir paredzētas rezultātiem un secinājumiem, kā arī piezīmes par iespējamiem gadījuma izpētes uzlabojumiem Galvenie secinājumi no promocijas darba ir balstīti uz ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas iespējām. Ekosistēmu pakalpojumu novērtējums dod iespēju izprast ekosistēmu pakalpojumu apjomu telpiskā vai telpiski laika plānā atbilstoši izvēlētajai pieejai. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no 73 lappusēm, 27 attēliem, 31 tabulas, 2 pielikumiem. Darba izstrādei izmantoti 85 literatūras avoti.
Keywords Ekosistēmas; Ekosistēmas pakalpojumi; Biodiversitāte; Ekosistēmas novērtējums; GIS
Keywords in English Ecosystems; Ecosystem services; Biodiversity; Ecosystem assessment; GIS
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 26.05.2022 09:25:20