Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba vides psihoemocionālo risku samazināšanas risinājumi, veicot attālināto darbu
Nosaukums angļu valodā Solutions to reduce psycho-emotional risks in the working environment through remote work
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Guna Bazone
Recenzents Evita Biezmane, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Maģistra darba autore: Antra Valderšteina Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Mg.DA, lektors Guna Bazone Maģistra darba tēma: „Darba vides psihoemocionālo risku samazināšanas risinājumi, veicot attālināto darbu.” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 92 lappusēm. Maģistra darbs satur 8 tabulas, 23 attēlus un 1 pielikumu. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 28 informācijas avoti. Galvenie maģistra darba aplūkotie jautājumi un rezultāti: Pētījuma mērķis ir izvērtēt psihoemocionālo risku ietekmi attālinātā darba veicējiem, lai varētu konstatēt cik bieži darbinieki darba laikā ir pakļauti psihoemocionālu faktoru iedarbībai. Teorētiskajā daļā tika noskaidrots, kas ir attālinātais darbs normatīvā regulējuma izpratnē un saistībā ar to, kādi grozījumi normatīvajos aktos ir veikti pēdējo gadu laikā. Kā arī tika noskaidroti darba vides riska faktori, veicot attālināto darbu. Analītiskajā daļā tika analizēti apkopotie dati no attālināti strādājošo zvanu centra operatoru un klientu 13 345 sarunu ierakstiem par 2022. gada janvāra mēnesi. Tika veikta desmit zvanu centra operatoru aptaujas anketās iegūto datu analīze, kā arī aptaujas anketu un sarunu ierakstu iegūto datu kombinētā analīze. Praktiskajā daļā, pamatojoties veiktajiem pētījumiem, analīzi un konstatētajām problēmām, tika izstrādāti priekšlikumi darba vides psihoemocionālo risku mazināšanai veicot attālināto darbu. Tika sniegti ieteikumi jau esošās zvanu apstrādes sistēmas pilnveidei, lai varētu noteikt konkrētu stresa izraisošu faktoru jeb stresoru (negatīvi un agresīvi noskaņotu klientu) iedarbības daudzumu uz katru zvanu centra operatoru. Kā arī izvirzīti priekšlikumi jaunas atbalsta sistēmas izveidei zvanu centra operatoriem, pamatojoties uz katra nodarbinātā individuālo psihoemocionālo riska faktoru iedarbības daudzumu. Maģistra darbā tiek izmantoti attālinātā darba reglamentējošie normatīvie akti (Darba aizsardzības likums, Darba likums, minēto likumu grozījumi un uz likumu pamata izdoti Ministru Kabineta noteikumi), speciālā literatūra darba aizsardzības jomā, Centrālās statistikas pārvaldes dati, ScienceDirect zinātnisko rakstu datubāze, kas aptver Elsevier žurnālu pilntekstus u.c. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi psihoemocionālie riska faktori, attālinātais darbs, teledarbs
Atslēgas vārdi angļu valodā psycho-emotional work, remote work, telework
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2022 17:32:08